Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 4674

Trong tuần: 62972

Trong tháng: 528966

Tổng: 5415851

Đất đai - Môi trường

Thứ Ba (19/3/2013 | 07:00 GMT + 7)

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các hồ sơ còn lại trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm: (theo báo cáo HĐBT Q 2 tính đến ngày 14/01/2013)

Lũy kế đến nay đã thu hồi mặt bằng được 14.123/14.331 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,54%; diện tích: 704,2720/719,9208 ha, đạt tỷ lệ: 97,84%
1. Tổng số hồ sơ bồi thường, hỗ trợ chưa thu hồi mặt bằng:
Gồm  208 hồ sơ; diện tích: 15,6488 ha cụ thể như sau:

Hồ sơ đã chi tiền  bồi thường, hỗ trợ:
- 192 hồ sơ đã chi tiền bồi thường, hỗ trợ chưa thu hồi mặt bằng với diện tích: 9,2706 ha gồm có: 185 hồ sơ nhà ở, đất ở; 07 cơ quan đơn vị, cơ sở tôn giáo.

Hồ sơ chưa chi tiền bồi thường, hỗ trợ:
- 16 hồ sơ chưa chi tiền bồi thường, hỗ trợ, với diện tích: 6,3782 ha, gồm có:
+ 10 hồ sơ tín ngưỡng dân gian đã ban hành quyết định phê duyệt phương án, diện tích: 1,1083ha; 06 hồ sơ chưa ban hành quyết định bồi thường, diện tích 5,2699 ha (02 hồ sơ nhà ở, đất ở - do vướng ranh; 04 hồ sơ cơ sở tôn giáo trong đó có 179 mồ mả nằm trong khu nghĩa trang Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm).

2. Lũy kế đến nay đã bồi thường, hỗ trợ:
- Đã bồi thường, hỗ trợ được 14.315/14.331 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,89%; với diện tích: 713,5427/719,9208 ha, đạt tỷ lệ 99,11% với số tiền bồi thường, hỗ trợ là 16.607,036 tỷ đồng.

3. Công tác bố trí Tái định cư:
Tổng quỹ căn hộ, nền đất đã giao cho Ủy ban nhân dân quận 2 là: 2.878 căn hộ và 1.512 nền đất.
Lũy kế đến nay đã bố trí được 2.655 căn hộ, còn lại 223 căn hộ chưa bố trí.
Lũy kế đến nay bố trí được 872 nền, còn lại 640 nền đất chưa bố trí.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận 2, Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 2 các phường tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, thu hồi mặt bằng các trường hợp còn lại trong khu vực 04 tuyến đường chính để đảm bảo điều kiện khởi công dự án vào tháng 6/2013 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Lê Thị Hoàng Mai, BQL Thủ Thiêm
 

Các tin bài khác: >>