Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 3097

Trong tuần: 64334

Trong tháng: 372730

Tổng: 25660411

Đất đai - Môi trường

Chủ Nhật (18/8/2013 | 07:00 GMT + 7)

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phuc vụ triển khai 03 tuyến đường hạ tầng kỹ thuật chính (không nêu đường Vùng Châu Thổ do đã hòan thành công tác BT-GPMB)

Hiện nay, Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phuc vụ triển khai 03 tuyến đường hạ tầng kỹ thuật chính đã bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và thu hồi đất được 3644 hồ sơ/3671 hồ sơ, tỷ lệ 99,24% với diện tích thu hồi là 143,6598 ha/147,0619 ha, tỷ lệ 97,69%. Chưa thu hồi 27 hồ sơ, diện tích 2,1130 ha (22 nhà đất, 02 cơ quan, đơn vị, 03 cơ sở tôn giáo). Trong đó:

 + Đường Ven hồ: Đã thu hồi 432/443 hồ sơ (mới phát sinh 03 hồ sơ), diện tích 29,0413 ha. Còn 11 hồ sơ, diện tích 10.463,70 m2 (10 hồ sơ nhà đất và 01 đơn vị - Công ty Dâu tằm tơ).

 + Đường Ven sông: Đã thu hồi 1316/1320 hồ sơ, diện tích 26,0474 ha. Còn lại 04 hồ sơ, diện tích 2.428,31m2 (01 hộ dân, 01 cơ quan, 02 cơ sở tôn giáo).

 + Đường Vòng cung: Đã thu hồi 1895/1896 hồ sơ, diện tích 88,6072ha. Còn lại 13 hồ sơ, diện tích 7877,23 m2 (11 nhà đất và 01 cơ sở tôn giáo).

Nguyễn Thị Thùy Trang, BQL Khu Thủ Thiêm

Các tin bài khác: >>