Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 1385

Trong tuần: 90777

Trong tháng: 362123

Tổng: 26110732

Giới thiệu - Chức năng và nhiệm vụ

Thứ Tư (10/6/2015 | 07:00 GMT + 7)

Chức năng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm

Văn phòng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm:
Tham mưu và tổ chức giúp Lãnh đạo Ban trong công tác quản lý hành chính và công tác tổ chức của Ban; chịu sự hướng dẩn nghiệp vụ chuyên môn của Sở Nội vụ thành phố và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Phòng Tài chính - Kế toán:
Tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tài chính, kế toán . Đồng thời, thực hiện chức năng quản lý tài chính- kế toán theo quy định của pháp luật và sự phân công nhiệm vụ của Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

Phòng Quản lý Đầu tư:
Tham mưu cho Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thực hiện công tác quản lý đầu tư, công tác đấu thầu trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quy định pháp luật.

Phòng Kế Hoạch Tổng hợp:
Tham mưu cho Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thực hiện công tác kế hoạch tổng hợp

Phòng Quản lý Đất đai và Môi trường:
Tham mưu và tổ chức thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban trong các lĩnh vực:

- Bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

- Quản lý đất đai, nhà ở và các công trình kiến trúc sau khi đã đầu tư xây dựng xong.

- Định giá đất.

- Chuẩn bị hồ sơ để đấu giá quyền sử dụng đất.

Phòng Quản lý Xây dựng
Tham mưu cho Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm các nội dung công tác liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước của Ban về các lĩnh vực quản lý đầu tư - xây dựng, quản lý khai thác hạ tầng,…

Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Ban tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo cơ chế một cửa các lĩnh vực xây dựng phù hợp với quy định của Nhà nước và Ủy ban nhân dân thành phố.

Phòng Quản lý Quy hoạch- Kiến trúc
Tham mưu cho Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm các nội dung công tác liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước của Ban về các lĩnh vực quản lý quy hoạch- kiến trúc.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Ban tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo cơ chế một cửa các lĩnh vực quy hoạch- kiến trúc phù hợp với quy định của Nhà nước và Ủy ban nhân dân thành phố.

Ban Quản lý Công trình Thủ Thiêm:
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-UB ngày 19/01/2011 về chuyển Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng Thủ Thiêm thành Ban Quản lý công trình Thủ Thiêm. Theo đó, Ban Quản lý công trình Thủ Thiêm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Ban Quản lý công trình Thủ Thiêm có nhiệm vụ, quyền hạn như  làm chủ đầu tư xây dựng các dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu dân cư khác phục vụ yêu cầu tái định cư từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Trong trường hợp cần thiết, có thể được giao thực hiện các công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo chức năng và phạm vi quyền hạn; Quản lý, giám sát tiến độ, chất lượng các công trình và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ban Quản lý công trình Thủ Thiêm chính thức hoạt động kể từ ngày 23 tháng 02 năm 2011 trên cơ sở kế thừa và tiếp tục thực hiện các công việc của Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng Thủ Thiêm.

Ban Quản lý công trình Thủ Thiêm có trụ sở đặt tại Lầu 1, Cao ốc An Lộc, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (08) 6296 0846 - Fax :  (08) 6281 0149.
Email : thuthiempmu@viettel.vn.

Trung tâm Dịch vụ Tư vấn Đầu tư - Xây dựng Thủ Thiêm:

Tổ chức và phối hợp quản lý, khai thác dịch vụ các công trình trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Nhà ở, Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, Công trình hạ tầng xã hội).

Cung ứng và quản lý các dịch vụ công ích như sau:
Cung ứng và quản lý khai thác công viên, trồng và chăm sóc cây xanh,…Tổ chức dịch vụ vệ sinh, môi trừơng; Quản lý, cho thuê các mặt bằng đang chờ đầu tư; Thực hiện dịch vụ quảng cáo tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quy định của Nhà nước; Thực hiện các dịch vụ công cộng khác: quản lý nhà cao tầng, giữ xe,…

Thực hiện tư vấn đầu tư xây dựng và quản lý đất đai.

Tư vấn pháp lý; Tư vấn đầu tư; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn đấu thầu; Tư vấn các dịch vụ về quản lý đất đai.

BQL Thủ Thiêm.

Các tin bài khác: >>