Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 11971

Trong tuần: 106283

Trong tháng: 138031

Tổng: 24942119

Giới thiệu - Cơ cấu tổ chức

Thứ Hai (01/02/2021 | 07:00 GMT + 7)

Nhân sự Lãnh đạo của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm


NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ông Nguyễn Thế Minh

Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm

Ông Lê Phước Tài

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm

Ông Mai Văn An

Chánh Văn phòng, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm

Ông Trương Thiên Thư

Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Kiến trúc, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm

Ông Dương Công Luận

Trưởng phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm

Ông Bùi Văn Cường

Trưởng phòng Quản lý Đất đai và Môi trường, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm

Ông Vương Hoài Nam

Trưởng phòng Quản lý Xây dựng, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm

Ông Võ Việt Anh

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm

  Ông Ngô Xuân Đông
  Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn Đầu tư, Xây dựng Thủ Thiêm