Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 10580

Trong tuần: 42544

Trong tháng: 222808

Tổng: 24545485

Công đoàn

Thứ Chủ Nhật (15/12/2013 | 07:00 GMT + 7)

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng (khóa XI)

Trong 03 ngày 21, 23 và 26/8, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đã tham gia và tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI cho toàn thể đảng viên, công nhân viên chức ngoài đảng tham dự.

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên, công nhân viên chức ngoài đảng được nghe và quán triệt 5 chuyên đề gồm Nghị quyết lần thứ 7 BCHTW Đảng khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, kết luận lần thứ 7 của BCHTW Đảng khoá XI về tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, kết luận lần thứ 7 của BCHTW Đảng khoá XI về tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở, nghị quyết lần thứ 7 BCHTW Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và chuyên đề về một số vân đề cải cách tiền lương, BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Sau buổi Hội nghị, các Chi bộ sẽ tổ chức thảo luận các chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng (khóa XI) cho đảng viên thảo luận các chuyên đề của Nghị quyết tại buổi sinh hoạt chi bộ vào ngày 30/08/2013.

Kết thúc Hội nghị có 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng ngoài Đảng học tập nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng (khóa XI).

Nguyễn Thị Thảnh, BQL Khu Thủ Thiêm