Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 3045

Trong tuần: 64282

Trong tháng: 372679

Tổng: 25660360

Đảng ủy

Thứ Tư (02/8/2017 | 07:00 GMT + 7)

Một chuyến đi học Bác về tình Đoàn kết với nhân dân

Sau hơn một tuần diễn ra trận chiến bảo vệ kho xăng Đức Giang, ngày 29/6/1966, Bác Hồ đến thăm một đại đội thuộc đoàn thông tin Sông Điện, bộ đội phòng không đóng ở chùa Trầm (Hoài Đức). Cuộc đi thăm không báo trước. Khi chiếc xe con dừng lại ở lưng chừng dốc, một chiến sĩ nhận ra Bác reo to lên. Bác giơ tay ra hiệu không được làm ồn ào rồi bảo chiến sĩ đó đưa Bác vào đơn vị.

Khi đơn vị chưa đóng ở chùa Trầm, bà con trong vùng vẫn đi làm đồng theo con đường mòn qua núi. Từ ngày đơn vị đến, anh em đã tự động rào lại, cấm người qua lại. Thăm qua mấy nơi, Bác bảo tập hợp bộ đội lại để Bác nói chuyện, Bác căn dặn:

- Muốn làm tốt nhiệm vụ, các chú phải đoàn kết nội bộ tốt, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân địa phương, chỉ có dựa vào nhân dân, đoàn kết với nhân dân mới bảo vệ được mình, che mắt địch và đánh thắng được chúng.

Chợt Bác chỉ tay ra phía đường cái và hỏi:
- Thế các chú cấm con đường này thì nhân dân đi lối nào?
- Thưa Bác, đi vòng theo các bờ ruộng ngoài kia ạ.

Bác nghiêm mặt:
- Như vậy là không được. Các chú cấm đường để bảo mật, phòng gian là đúng, nhưng phải đắp đường khác cho dân đi chứ. Có như vậy mới đúng là quân dân đoàn kết.

Bác dặn đơn vị phải làm ngay, đắp đường cho to, trồng cây hai bên và khi nào làm xong báo cáo cho Bác biết. Ngay hôm sau, đơn vị bắt tay vào làm đường, làm cả trưa hè nắng lửa, đốt đuốc làm cả đêm. Con đường hoàn thành trước hạn định. Các cụ trong làng đem cây ra trồng hai bên. Con đường quân dân đoàn kết ấy được đặt tên là “Đường Quyết Thắng”- Con đường mang ý Bác, lòng dân, con đường đi của chúng tôi: vì nhân dân phục vụ.

LIÊN HỆ VỚI CÁ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ:
Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế, trước những tác động của kinh tế thị trường, trước sự chuyển mình của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, kể cả các cán bộ lãnh đạo cần thiết tự mình phải đề cao cảnh giác trước xu hướng chạy theo chủ nghĩa cá nhân; mất đoàn kết nội bộ, chưa tôn trọng và thực hiện chưa đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Tự phê bình và phê bình hình thức, hoặc lợi dụng để đấu đá, hạ bệ lẫn nhau, cơ hội chủ nghĩa, “lợi ích nhóm”, tính cục bộ phòng, đơn vị phá hoại sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và cơ quan.

Những năm gần đây, Đảng ta đã đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức Đảng và trong cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, thực tế ở một vài đơn vị người đứng đầu chưa thật sự chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên và cấp mình về chất lượng chuyên môn, sự đoàn kết thống nhất nội bộ lại chưa thực sự gương mẫu, chưa thấm nhuần ý thức xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Chính vì vậy, việc lựa chọn người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, có vai trò tiền phong, gương mẫu là rất quan trọng. Thực tế cho thấy, đoàn kết thống nhất trong cán bộ lãnh đạo ở cấp càng cao thì tác động, ảnh hưởng đối với Đảng càng mạnh, sức lan tỏa ra xã hội càng lớn. Ngược lại, nếu những người nắm trọng trách lãnh đạo, nhất là ở cấp cao nếu không có ý thức đoàn kết thống nhất thì không những gây nguy hại mà còn tạo ra những nguy cơ lớn, khó lường trong Đảng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thực sự công bằng, công tâm trong xử lý công việc, phải thực sự là trung tâm quy tụ, đoàn kết của tổ chức Đảng, của tập thể cơ quan và đơn vị, và thực tế cơ quan Thủ Thiêm ta từ lúc đồng chí Nguyễn Thị Hữu Hòa về Thủ Thiêm làm Trưởng Ban và đến nay là đồng chí Nguyễn Thế Minh phó Ban rồi lên Trưởng Ban thực sự là trung tâm đoàn kết của cơ quan Thủ Thiêm ta.

Hiện nay, tập thể Ban Quản lý ĐT – XD Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang chuyển mình, trước những thời cơ vận hội mới nhưng cũng đầy những thử thách lớn lao, những thành tựu của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban đạt được trong thời giam qua chính là kết quả của sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, trong Ban, các phòng, cán bộ, viên chức, nhân viên trong đơn vị, là minh chứng khẳng định sự trưởng thành và vững mạnh của Đảng bộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh cơ sở vật chất chưa ngang tầm với chức năng nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn, đầu tư, xây dựng Khu đô thị hiện đại, thường xuyên tiếp Doanh nghiệp, khách trong và ngoài nước đến liên hệ công tác. Chính vì vậy, việc tăng cường đoàn kết và thống nhất trong Đảng từ Đảng bộ, lãnh đạo Ban đến phòng, đơn vị và công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị là điều tất yếu và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Trong Di chúc của Bác Hồ để lại Người đã dặn dò: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Trong giai đoạn phát triển mới của cơ quan Thủ Thiêm ta, chúng ta đang đứng trước những thử thách lớn. Như các nơi khác trong toàn quốc, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay đã trở thành “vấn đề cấp bách”, cần tập trung giải quyết. Nội dung tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đang trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Là một đảng viên, công chức cơ quan Thủ Thiêm thông qua việc nghiên cứu, học tập các nội dung của chuyên đề “Về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, cá nhân tôi xin đề xuất với các cấp ủy và hệ thống chính trị một số giải pháp như sau:

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức, đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, phòng.

- Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, đơn vị, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ.

- Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống, bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp, không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

- Tích cực tham gia xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, các đơn vị, phòng chuyên môn phát triển bền vững, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Cựu chiến binh hoạt động sôi nổi, đúng thực chất, đại diện tiếng nói của đoàn viên, hội viên và được cấp trên đánh giá xuất sắc, vững mạnh. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đánh giá đúng mức ưu điểm, khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp ủy và Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, của những yếu kém, khuyết điểm và đề ra những biện pháp khắc phục.

- Lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu vào cấp ủy các cấp căn cứ vào tiêu chuẩn chung quy định trong Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Cần đặc biệt nhấn mạnh tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng và trong cơ quan, đơn vị; có  tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý các vấn đề mới và vấn đề phức tạp mới nảy sinh, khả năng đoàn kết, quy tụ, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” hiện nay không chỉ là trách nhiệm của Đảng bộ, trước hết là của cấp ủy các cấp, của mỗi cán bộ, đảng viên, mà còn là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển của Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trịnh Xuân Tâm, BQL Khu Thủ Thiêm.