Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 9347

Trong tuần: 61004

Trong tháng: 469839

Tổng: 23271571

Hoạt động khác

Tuyển dụng công chức năm 2020

(04/11/2020)

Thực hiện Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020; Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm thông báo tuyển dụng công chức ...

Chi tiết

Quyết định ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

(06/4/2018)

Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là công chức) làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố ...

Chi tiết

Các tin bài khác: >>

Xem tin theo ngày