Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 11403

Trong tuần: 42075

Trong tháng: 350471

Tổng: 25638152

Hoạt động đảng - Đoàn thể

Thứ Bảy (20/4/2013 | 07:00 GMT + 7)

Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2013

Thực hiện Chương trình hành động số 030-CT/ĐBCS-BQL ngày 12/03/2013 của Đảng ủy Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm; Kế họach số 13-KH/CĐVC ngày 02/04/2013 của Công đòan Viên chức thành phố về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2013 trong công nhân, viên chức- lao động Khối Dân -Chính - Đảng thành phố, ngày 08/4/2013, Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm triển khai thực hiện như sau:

Mục đích, yêu cầu:
Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về mục đích, yêu cầu Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt: “Suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị”.

Đẩy mạnh việc vận động công đoàn viên phấn đấu thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay đó là “Tiết kiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ”.

Động viên công nhân, viên chức- lao động tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Nội dung trọng tâm:
Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hàng ngày với nhân dân “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.

Mỗi công đoàn viên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, chú ý mối quan hệ ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cùng với việc rèn luyện, phấn đấu cao hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” góp phần hòan thành nhiệm vụ chuyên môn của bản thân, đơn vị.

Hai Công đoàn bộ phận trực thuộc xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức- lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường các họat động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức- lao động.

Nguyễn Thị Thảnh, BQL Khu Thủ Thiêm

Các tin bài khác: >>