Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 11257

Trong tuần: 41929

Trong tháng: 350325

Tổng: 25638007

Hoạt động đảng - Đoàn thể

Thứ Bảy (20/4/2013 | 07:00 GMT + 7)

Tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2013)

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong những năm qua, đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2013 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, Ngày 18/4/2013, tại Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đã Tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2013) và 65 năm ngày Chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013), cụ thể như sau:

Mục đích yêu cầu:
Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong đơn vị về vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua trong giai đoạn hiện nay; khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của cán bộ công chức trong đơn vị, tạo thành động lực thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Gắn công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay; biến nhận thức thành hành động cụ thể tạo động lực mạnh mẽ trong các phong trào thi đua.

Phong trào thi đua phải tập trung giải quyết nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của đơn vị, đi đôi với công tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Nội dung trọng tâm:
Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “Về việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng va phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt tuyên truyền phong trào thi đua hưởng ứng và tham gia các Kế hoạch phát động thi đua

Thời gian tổ chức và hình thức khen thưởng:
Đợt thi đua được triển khai từ ngày 20/4/2013 đến hết ngày 30/6/2013.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua này được tặng giấy khen của Trưởng Ban (kèm theo tiền thưởng theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ) với tiêu chí như sau:
- Cá nhân: đạt từ 90% số điểm (tương đương 108 điểm) trở lên: được công nhận danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được tặng Giấy khen của Trưởng Ban và tiền thưởng.

- Tập thể: đạt từ 90% số điểm (tương đương 126 điểm) trở lên, có 100% cán bộ, công nhân viên chức tham gia đăng ký thi đua và có từ 70% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên: được công nhận “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được tặng Giấy khen của Trưởng Ban và tiền thưởng.

Đoàn Minh Kính, BQL Khu Thủ Thiêm

Các tin bài khác: >>