Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 11571

Trong tuần: 42243

Trong tháng: 350639

Tổng: 25638321

Hoạt động đảng - Đoàn thể

Thứ Bảy (18/5/2013 | 07:00 GMT + 7)

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008

Thực hiện Công văn số 1525/UBND-PCNC ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, cụ thể như sau:

Nhu cầu về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội cụ thể ở thành phố là rất lớn. Sau khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 có hiệu lực, hành năm có hàng ngàn văn bản quy phạm pháp luật của thành phố đã được xây dựng và ban hành. Đây cũng là cơ sở pháp lý để Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thực hiện nhiệm vụ được thành phố giao kể từ ngày thành lập 01/11/2001.

Số lượng và nhu cầu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố hàng năm là không nhỏ, đã góp phần rất lớn trong việc cùng với Trung ương giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay của xã hội ở thành phố nói chung và cho Ban quản lý Khu Thủ Thiêm nói riêng,, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cũng như xây dựng thành công công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Việc Trung ương ủy quyền cho thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước ở thành phố vừa thể hiện sự ưu việt của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, vừa thể hiện việc giải quyết hợp pháp, kịp thời các vấn đề mang tính cấp bách, bức xúc của thành phố nói chung và cho các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Hàng năm, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đã cùng các Sở, Ban-ngành thành phố tham gia thực hiện việc rà soát, kiểm tra, sửa đổi, bổ sung, đề xuất xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở thành phố và bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu Thủ Thiêm, cụ thể như sau:

Thực hiện rà soát thủ tục hành chính theo Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, gồm:
- Thủ tục hành chính mới ban hành: 02 thủ tục (quy hoạch và xây dựng)
- Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 13 thủ tục
(đầu tư 02 thủ tục; quy hoạch 05 thủ tục; xây dựng 06 thủ tục)

Qua hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở thành phố theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 đã tạo được sự phối hợp giữa các sở, ngành trong việc soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế và cán bộ làm công tác văn bản thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ và tập huấn nghiệp vụ soạn thảo văn bản. Sự quan tâm, đầu tư đúng mực thì chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được đảm bảo và ngày một nâng cao.

Đoàn Minh Kính, BQL Khu Thủ Thiêm

Các tin bài khác: >>