Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 11757

Trong tuần: 42429

Trong tháng: 350826

Tổng: 25638508

Hoạt động đảng - Đoàn thể

Thứ Tư (22/5/2013 | 07:00 GMT + 7)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam năm 2013 tại Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm

Thực hiện Công văn số 217/SNV-CTTN ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Sở Nội vụ, đơn vị đã xây dựng và triển khai Kế hoạch về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013, gồm các nội dung:

Tiếp tục phổ biến, quán triệt Luật thanh niên, triển khai thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên.

Hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm gắn với phong trào vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” đi đôi với tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thanh niên; vận động cán bộ, công chức trẻ nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ trong cuộc sống hằng ngày, thể hiện tinh thần hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiết kiệm, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xem đây là việc làm thường xuyên để nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện đạo đức, ý thức trách nhiệm công dân cho đoàn viên, thanh niên.

Tập trung công tác phát triển Đảng cho các đoàn viên ưu tú.

Quan tâm đến công tác tuyển dụng, quy hoạch, bố trí, đào tạo, tạo nguồn từ cán bộ trẻ, cán bộ Đoàn; giới thiệu và cử cán bộ trẻ tham gia chương trình đào tạo 500 thạc sĩ, tiến sĩ của thành phố.

Tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại giữa đoàn viên, thanh niên với cấp ủy Đảng, chính quyền để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và định hướng chương trình hoạt động cho đoàn viên, thanh niên.

Tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần cho tổ chức Đoàn hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng, có chất lượng hơn và thật sự vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường.

Đoàn Minh Kính, BQL Khu Thủ Thiêm

Các tin bài khác: >>