Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 11659

Trong tuần: 105971

Trong tháng: 137719

Tổng: 24941807

Hỏi đáp

Thứ Chủ Nhật (07/5/2017 | 07:00 GMT + 7)

Thông báo Về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thông báo đến các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí với nội dung, cụ thể như sau:

 1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm là:
 Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm:
- Họ và tên:    NGUYỄN THẾ MINH
- Số điện thoại: (08) 3.5261.299
- Địa chỉ e.mail: bqlthuthiem@tphcm.gov.vn

2. Địa điểm thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:
- Trụ sở Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thực hiện định kỳ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 06 (sáu) tháng một lần. Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng một lần cho Sở Thông tin – Truyền thông thành phồ Hồ Chí Minh theo quy định.