Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 5615

Trong tuần: 20902

Trong tháng: 192749

Tổng: 262986

Hỏi đáp

Thứ Hai (20/4/2015 | 07:00 GMT + 7)

Thông báo Về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thông báo đến các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí với nội dung, cụ thể như sau:

 1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm là:
a). Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm:
- Họ và tên:    NGUYỄN THỊ HỮU HÒA
- Số điện thoại: (08) 3.5261.299
- Địa chỉ e.mail: bqlthuthiem@tphcm.gov.vn

b). Người được Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí :
- Họ và tên:    TRANG BẢO SƠN
- Số điện thoại: (08) 3.5261.299
- Địa chỉ e.mail: bqlthuthiem@tphcm.gov.vn

2. Địa điểm thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:
- Trụ sở Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, địa chỉ: 177 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thực hiện định kỳ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 06 (sáu) tháng một lần. Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng một lần cho Sở Thông tin – Truyền thông thành phồ Hồ Chí Minh theo quy định.
 

Các tin bài khác: >>