Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 5945

Trong tuần: 21878

Trong tháng: 202142

Tổng: 24524819

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Thứ Ba (10/11/2020 | 07:00 GMT + 7)

Bảng chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc tại lô đất 3-5, 3-8, 3-9, 3-12 thuộc Khu chức năng số 3

Bảng chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc tại lô đất 3-5 thuộc Khu chức năng số 3

S tt

Chỉ tiêu

Đơn vị

Theo đồ ánquy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

1

Diện tích lô đất phát triển

m2

6.446,0

2

Số tầng cao (khối đế-khối tháp)

tầng

4-6

3

Mật độ xây dựng tối đa

%

 

 

- Khối đế

75,08

- Khối tháp

69,17

4

Tổng diện tích sàn xây dựng

m2

15.000,0

5

Hệ số sử dụng đất

lần

2,33

6

Tỷ lệ diện tích sàn hữu dụng tối đa

%

80

7

Diện tích sàn hữu dụng tối đa

m2

12.000,0

8

Tỷ lệ sàn nhà ở

%

95

9

Diện tích sàn nhà ở

m2

11.400,0

10

Tỷ lệ sàn thương mại

%

5

11

Diện tích sàn thương mại

m2

600

12

Số căn hộ dự kiến

căn

76

13

Số chỗ đậu xe khu ở

chỗ

114

14

Số chỗ đậu xe khu thương mại

chỗ

6

15

Diện tích đậu xe

m2

3.000,0

16

Số tầng hầm

tầng

1

17

Diện tích sàn tầng hầm

m2

6.446,0

18

Dân số cư trú

người

608

19

Số người làm việc

người

50


Bảng chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc tại lô đất 3-8 thuộc Khu chức năng số 3

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị

Theo Đồ ánquy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

1

Diện tích lô đất phát triển

m2

8.568,1

2

Số tầng cao (khối đế-khối tháp)

tầng

4-10

3

Mật độ xây dựng tối đa

%

 

 

- Khối đế

72,05

 

- Khối tháp

54,55

4

Tổng diện tích sàn xây dựng

m2

25.000,0

5

Hệ số sử dụng đất

lần

2,92

6

Tỷ lệ diện tích sàn hữu dụng tối đa

%

80

7

Diện tích sàn hữu dụng tối đa

m2

20.000,0

8

Tỷ lệ sàn nhà ở

%

100

9

Diện tích sàn nhà ở

m2

20.000,0

10

Tỷ lệ sàn thương mại

%

0

11

Diện tích sàn thương mại

m2

0

12

Số căn hộ dự kiến

căn

113

13

Số chỗ đậu xe khu ở

chỗ

200

14

Số chỗ đậu xe khu thương mại

chỗ

0

15

Diện tích đậu xe

m2

5.000,0

16

Số tầng hầm

tầng

1

17

Diện tích sàn tầng hầm

m2

8.568,1

18

Dân số cư trú

người

1.067

19

Số người làm việc

người

0


Bảng chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc tại lô đất 3-9 thuộc Khu chức năng số 3

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị

Theo Đồ ánquy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

1

Diện tích lô đất phát triển

m2

5.009,1

2

Số tầng cao (khối đế-khối tháp)

tầng

4-10

3

Mật độ xây dựng tối đa

%

 

 

- Khối đế

77,13

- Khối tháp

70,82

4

Tổng diện tích sàn xây dựng

m2

20.000,0

5

Hệ số sử dụng đất

lần

3,99

6

Tỷ lệ diện tích sàn hữu dụng tối đa

%

80

7

Diện tích sàn hữu dụng tối đa

m2

16.000,0

8

Tỷ lệ sàn nhà ở

%

95

9

Diện tích sàn nhà ở

m2

15.200,0

10

Tỷ lệ sàn thương mại

%

5

11

Diện tích sàn thương mại

m2

800,0

12

Số căn hộ dự kiến

căn

101

13

Số chỗ đậu xe khu ở

chỗ

152

14

Số chỗ đậu xe khu thương mại

chỗ

8

15

Diện tích đậu xe

m2

4.000,0

16

Số tầng hầm

tầng

1

17

Diện tích sàn tầng hầm

m2

5.009,1

18

Dân số cư trú

người

811

19

Số người làm việc

người

67


Bảng chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc tại lô đất 3-12 thuộc Khu chức năng số 3

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị

Theo Đồ ánquy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

1

Diện tích lô đất phát triển

m2

10.059,7

2

Số tầng cao (khối đế-khối tháp)

tầng

4-25

3

Mật độ xây dựng tối đa

%

 

 

- Khối đế

69,98

- Khối tháp

44,98

4

Tổng diện tích sàn xây dựng

m2

90.000,0

5

Hệ số sử dụng đất

lần

8,95

6

Tỷ lệ diện tích sàn hữu dụng tối đa

%

80

7

Diện tích sàn hữu dụng tối đa

m2

72.000,0

8

Tỷ lệ sàn nhà ở

%

95

9

Diện tích sàn nhà ở

m2

68.400,0

10

Tỷ lệ sàn thương mại

%

5

11

Diện tích sàn thương mại

m2

3.600,0

12

Số căn hộ dự kiến

căn

570

13

Số chỗ đậu xe khu ở

chỗ

855

14

Số chỗ đậu xe khu thương mại

chỗ

36

15

Diện tích đậu xe

m2

22.275,0

16

Số tầng hầm

tầng

2

17

Diện tích sàn tầng hầm

m2

20.119,4

18

Dân số cư trú

người

3.420

19

Số người làm việc

người

300


Các tin bài khác: >>