Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 12459

Trong tuần: 43131

Trong tháng: 351527

Tổng: 25639209

Kế hoạch - Đầu tư

Thứ Hai (20/8/2012 | 07:00 GMT + 7)

Những dự án hạ tầng giao thông đã và đang mời gọi đầu tư trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 và được điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 19/6/2012. Khu đô thị mới Thủ Thiêm là một dự án trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, được quy hoạch là khu trung tâm mới hiện đại, mở rộng của Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với chức năng là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của thành phố, của khu vực và có vị trí quốc tế; là trung tâm văn hóa, nghỉ ngơi, giải trí; đảm nhiệm một số chức năng mà Trung tâm thành phố hiện hữu còn thiếu và hạn chế phát triển. Việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và hiện đại cần được thực hiện đồng bộ nhằm phù hợp với mục tiêu xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã đề ra.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Thủ Thiêm bao gồm 04 trục đường chính (Đại lộ Vòng cung, đường Ven hồ trung tâm, đường Ven sông Sài Gòn và đường Trên cao vùng châu thổ phía Nam) và hệ thống các trục đường nội bộ, đường khu vực của các khu dân cư, khu cao ốc văn phòng và khu trung tâm thương mại,… Tính đến thời điểm nay, đã có 03 dự án hạ tầng kỹ thuật được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

1. Dự án hạ tầng kỹ thuật 04 trục đường chính (Đại lộ Vòng cung, đường Ven hồ trung tâm, đường Ven sông Sài Gòn và đường Trên cao vùng châu thổ phía Nam) Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương giao cho Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) là nhà đầu tư theo hình thức BT. Với các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau:

TT

Tên đường

Chiều dài (km)

Mặt cắt (m)

Làn xe

Mặt đường (m)

Vỉa hè (trái - phải) (m)

1

Đại lộ Vòng Cung

3,4

55,0

4V-2M-2P

33,5

7,0-7,0

2

Ven hồ trung tâm

3,0

29,2

4V-1P

17,0

6,6-5,6

3

Ven sông sài Gòn

3,0

28,1

2V-2P

13,0

6,8-8,3

4

Đường vùng châu thổ phía Nam

Cầu

2,5

11,6

2V-2B

9,6

 

Đường khu vực

11,6

2V-2B

9,6

 

Đường ven sông khu dân cư

24,1

2V-1P

9,6

6,0-8,5

Tổng

11,9

 

 

 

 


(V: làn chạy xe; M: Làn xe thô sơ; B: làn xe đạp; P: Làn đỗ xe)
- 04 trục đường chính là hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị quan trọng nhất của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, là xương sống hạ tầng kỹ thuật kỹ thuật cho toàn Khu đô thị. Việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống 04 trục đường chính này trước là điều kiện tiên quyết để đấu nối đồng bộ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các khu vực trong Khu, tạo tiền đề cho sự đầu tư và phát triển của các khu vực trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

2. Dự án hạ tầng kỹ thuật chính Khu dân cư phía Bắc, với quy mô khoảng 53 ha, đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương giao cho Ban Quản lý công trình Thủ Thiêm (đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm) làm chủ đầu tư dự án với các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau:

Stt

Tên Đường

Chiều dài

Bề rộng đường (m)

(m)

Làn xe

Mặt đường

Vỉa hè

Mặt cắt

1

Đường D1

693.83

2V–2M

12.60

2 x 5.00

22.60

2

Đường D2

707.86

2V–2M

12.60

2 x 5.00

22.60

3

Đường D3

418.90

2V–2M

12.60

2 x 5.00

22.60

4

Đường D4

110.40

2V–2M

12.60

2 x 5.00

22.60

5

Đường D4’

110.56

2V–2M

12.60

2 x 5.00

22.60

6

Đường R7

290.29

2V–2M

12.60

2 x 7.00

22.60

7

Đường N3

324.33

2V–2M

12.60

2 x 5.00

22.60

8

Đường N4

323.65

2V–2M

12.60

2 x 5.00

22.60

9

Đường N5

287.32

2V–2M

12.60

2 x 5.00

22.60

10

Đường N6

282.98

2V–2M

12.60

2 x 5.00

22.60

11

Đường N7

262.68

2V–2M

12.60

2 x 5.00

22.60

12

Đường N8

228.90

2V–2M

12.60

2 x 5.00

22.60

13

Đường N9

222.29

2V–2M

12.60

2 x 5.00

22.60

Tổng cộng

4,254.98

 

 

 

 

   
(Chiều dài tuyến trên đã trừ phạm vi nút giao)
(V: làn chạy xe; M: Làn xe thô sơ)

- Việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh dự án hạ tầng kỹ thuật chính Khu dân cư phía Bắc tạo điều kiện để Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm kêu gọi đầu tư, khai thác hiệu quả các dự án trong Khu dân cư phía Bắc.

3. Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bình Khánh (38,4ha) được đầu tư xây dựng nhằm đầu tư đồng bộ cho dự án khu dân cư 38,4 ha Bình Khánh, dự án này cung cấp 6.200 căn hộ cho chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương giao cho Công ty TNHH Đầu tư Daewon - Bình Khánh là chủ đầu tư dự án theo hình thức đổi đất lấy cơ sở hạ tầng. Với các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau:

TT

Tên đường

Chiều dài (m)

Chiều rộng mặt đường (m)

Bề rộng vỉa hè (m)

Làn xe

Mặt cắt (m)

Trái

Phải

1

D1

631.09

16.20

2.90

5.00

2V-2M-1P

24.10

2

D2

581.61

19.20

4.00

5.00

2V-2M-2P

29.20

3

D3

186.64

12.60

5.00

5.00

2V-2P

22.60

4

D4

409.65

13.60

5.00

4.00

2V-2M

22.60

5

N1

203.59

13.20

5.00

5.90

2V-2M

24.10

278.06

16.20

5.00

2.90

2V-2M-1P

24.10

6

N2

177.65

12.60

5.00

5.00

2V-2P

22.60

7

N3

204.15

12.60

5.00

5.00

2V-2P

22.60

8

N4

313.06

16.20

5.00

2.90

2V-2M-1P

 

9

N5

351.13

12.60

5.00

5.00

2V-2P

(dành cho xe máy)

 

Tổng

3,336.63

 

 

 

 

 

         
(Chiều dài tuyến trên đã trừ phạm vi nút giao)
(V: làn chạy xe; M: Làn xe thô sơ; P: làn đỗ xe)

Phan Hữu Cảnh, BQL Khu Thủ Thiêm.