Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 3836

Trong tuần: 57930

Trong tháng: 414574

Tổng: 21127818

Lịch công tác

Thứ Hai (05/12/2016 | 07:00 GMT + 7)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49/2016

Thứ/   Ngày

NỘI DUNG

 

Hai

05/12

- Toàn thể công chức, nhân viên chào cờ.

- Lãnh đạo Ban họp giao ban với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

- Họp Chi bộ 1

- Phòng QL Xây dựng đi thực địa với Viện Khoa học Thủy lợi Miền nam, Phòng QL Xây dựngchuẩn bị nội dung và thư mời (Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc, Phòng QL Đất đai – Môi trường).

- Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc làm việc với Chủ đầu tư, tư vấn về đồ án QHCT 1/500 Khu Sóng Việt.

- Lãnh đạo Ban họp UBND Thành phố theo thư mời.

- Họp Hội Cựu chiến binh.

Ba

06/12

- Họp Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Lãnh đạo Ban họp với VNPT, Viettel. Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc chuẩn bị nội dung và thư mời; Phòng QL Xây dựng cùng dự.

- Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc làm việc với Chủ đầu tư, tư vấn về đồ án QHCT 1/500 Khu 2b.

- Lãnh đạo Ban nghe các phòng báo cáo, đề xuất về Hợp đồng giám sát của Tedi. Các phòng cùng dự.

 

07/12

- Họp Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Lãnh đạo Ban họp với Công ty HFIC. Phòng QL Đầu tư chuẩn bị nội dung và thư mời.

Năm

08/12

 

- Họp Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Lãnh đạo Ban họp với Công ty CII về rà soát QHCT 1/500 Khu dân cư phía Bắc. Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc chuẩn bị nội dung và thư mời.

- Lãnh đạo Ban họp về kết nối giao thông với Lan Anh. Phòng QL Đất đai – Môi trường chuẩn bị nội dung và thư mời.

  Sáu

09/12 

- Họp Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Phòng QL Xây dựng đi công trường.