Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 4143

Trong tuần: 58238

Trong tháng: 414882

Tổng: 21128126

Lịch công tác

Thứ Ba (13/12/2016 | 07:00 GMT + 7)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 50/2016

Thứ/   Ngày

NỘI DUNG

 

Hai

12/12

- Toàn thể công chức, nhân viên chào cờ.

- Lãnh đạo Ban họp giao ban với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

- Phòng QL Đất đai và Môi trường làm việc với Công ty Thuận Việt.

- Họp Đảng ủy Ban.

- Văn phòng họp kiểm điểm, đánh giá công chức.

Ba

13/12

- Dự Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tại 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3.

- Họp Chi đoàn định kỳ.

- Họp Hội đồng xét sáng kiến năm 2016. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Ban, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn và các trưởng phòng có liên quan đến sáng kiến đề nghị xét công nhận.

 

 

14/12

- Lãnh đạo họp với Công ty Đại Quang Minh về quảng trường và công viên bờ sông. Phòng QL Quy hoạch và Kiến trúc chuẩn bị nội dung và thư mời.

- Lãnh đạo Ban làm việc với Sở KHĐT về dự án Trung tâm Hội nghị triển lãm. Phòng QL Đầu tư chuẩn bị nội dung và thư mời, các phòng cùng dự.

- Lãnh đạo Ban làm việc với VNPT về đô thị thông minh. Phòng QL Quy hoạch và Kiến trúc chuẩn bị nội dung và thư mời; các phòng cùng dự.

Năm

15/12

Dự kiến tham dự Lễ ký kết hợp đồng với Công ty CP Quốc Lộc Phát tại UBND Thành phố.

 Sáu

16/12 

- Lãnh đạo Ban họp Tổ Công tác đầu tư về  đàm phán Hợp đồng khu 2C. Phòng QL Đầu tư chuẩn bị nội dung và thư mời, các phòng cùng dự.