Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 4317

Trong tuần: 58411

Trong tháng: 415055

Tổng: 21128299

Lịch công tác

Thứ Hai (26/12/2016 | 07:00 GMT + 7)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 52/2016

Thứ/   Ngày

NỘI DUNG

 

Hai

26/12

- Toàn thể công chức, nhân viên chào cờ.

- Họp kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Ban, tập thể Đảng ủy Ban, Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Mời các Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và các Trưởng đoàn thể.

Ba

27/12

- UBND Thành phố nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

 

28/12

- Chi bộ 1, Chị bộ 2 và Chi bộ 3 họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên năm 2016.

- Lãnh đạo Ban nghe báo cáo thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp Sóng Việt. Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc, Phòng QL Đất đai – Môi trường, Phòng QL Xây dựng cùng dự.

Năm

29/12

- Lãnh đạo Ban họp Tổ Công tác đầu tư về đề nghị của HFIC. Phòng QL Đầu tư chuẩn bị nội dung và thư mời, các phòng cùng dự.

- Lãnh đạo Ban họp Tổ Công tác đầu tư về  đàm phán Hợp đồng Khu  2C. Phòng QL Đầu tư chuẩn bị nội dung và thư mời, các phòng cùng dự.

- Lãnh đạo Ban làm việc với Công ty CII, Công ty Đại Quang Minh về tuyến đường tạm thay thế đường Lương Định Của. Phòng QL Xây dựng chuẩn bị nội dung và thư mời; Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc, Phòng QL Đất đai – Môi trường cùng dự.

- Lãnh đạo Ban dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của UBND Thành phố.

 Sáu

30/12 

- Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm. Toàn thể công chức, viên chức, nhân viên thuộc Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm tham dự.

- Lãnh đạo Ban dự triển khai kinh tế - xã hội năm 2017 của UBND Thành phố.