Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 1451

Trong tuần: 90844

Trong tháng: 362190

Tổng: 26110799

Lịch công tác

Thứ Hai (17/4/2017 | 07:00 GMT + 7)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16/2017

Thứ/   Ngày

NỘI DUNG

 

Hai

17/4

- Toàn thể công chức, nhân viên chào cờ.

- Lãnh đạo Ban họp giao ban với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

- Chị bộ 2 sinh hoạt định kỳ.

Ba

18/4

- Lãnh đạo Ban làm việc với Công ty CII về dự án đào hồ trung tâm. Phòng QL Xây dựng chuẩn bị nội dung và thư mời; Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc QH, PĐĐ cùng dự.

- Lãnh đạo Ban làm việc với Công ty Quốc Lộc Phát về quy hoạch Khu Sóng Việt. Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc chuẩn bị nội dung và thư mời; Phòng QL Xây dựng, Phòng QL Đất đai – Môi trường cùng dự.

 

 

19/4

- Lãnh đạo Ban làm việc với Công ty Đại Quang Minh về quy hoạch trạm xử lý nước thải số 5, 6 và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu phức hợp phía Bắc đường Mai Chí Thọ. Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc chuẩn bị nội dung và thư mời; Phòng QL Xây dựng, Ban QL Công trình Thủ Thiêm cùng dự.

- Lãnh đạo Ban làm việc Giám đốc Công ty GS.

 

Năm

20/4

- Lãnh đạo Ban họp tại Viện Nghiên cứu Phát triển TP về Quy chế quản lý khai thác hạ tầng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Phòng QL Xây dựng chuẩn bị nội dung và thư mời; Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc, Phòng Ql Đất đai – Môi trường cùng dự.

- Lãnh đạo Ban và Phòng QL Đầu tư họp UBND Thành phố về đầu tư Nhà hát truyền hình trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Lãnh đạo Ban họp UBND Thành phố về Dự án Trung tâm quy hoạch triển lãm Thành phố.

- Họp toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW.

 

 

Sáu

21/4

- Lãnh đạo Ban làm việc với Công ty GS. Phòng QL Xây dựng chuẩn bị nội dung và thư mời; Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc, Phòng QL Đất đai – Môi trường cùng dự.

- Lãnh đạo Ban làm việc với Công ty Đại Quang Minh về các công việc tồn đọng. Phòng QL Xây dựng chuẩn bị nội dung và thư mời; các phòng cùng dự.