Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 3189

Trong tuần: 64426

Trong tháng: 372822

Tổng: 25660503

Lịch công tác

Thứ Ba (09/5/2017 | 07:00 GMT + 7)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2017

Thứ/   Ngày

NỘI DUNG

 

Hai

08/5

- Toàn thể CCVCNV chào cờ

- Lãnh đạo Ban giao ban với các phòng chuyên môn, đơn vị.

- Lãnh đạo Ban làm việc với Công ty Lan Anh về đề xuất đầu tư; Phòng QL Đất đai – Môi trường chuẩn bị nội dung và giấy mời; Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc, Phòng QL Đầu tư cùng dự.

- Lãnh đạo Ban làm việc với Lotte và Sở KHĐT; Phòng QL Đầu tư chuẩn bị nội dung và giấy mời, các phòng cùng dự.

Ba

09/5

- Lãnh đạo Ban họp với Nhóm công tác liên ngành về ký kết Phụ lục Hợp đồng Dự án 04 tuyến đường chính; Phòng QL Đầu tư chuẩn bị nội dung và giấy mời; các phòng cùng dự.

- Lãnh đạo Ban cùng Phòng QL Xây dựng, Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc, Phòng QL Đất đai – Môi trường, Ban QLCT Thủ Thiêm kiểm tra công trình của Công ty Đại Quang Minh.

- Lãnh đạo Ban làm việc với Phòng QL Xây dựng, Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc, Phòng QL Đất đai – Môi trường, Ban QLCT Thủ Thiêm, Ban QLCT Thủ Thiêm và Trung tâm về Dự án Nạo vét rạch, đào hồ trung tâm và các kênh mới.

 

 

10/5

 

- Lãnh đạo Ban làm việc với Công ty CII, Viện KHTL Miền Nam về Dự án Nạo vét rạch, đào hồ trung tâm và các kênh mới; Phòng QL Xây dựng chuẩn bị nội dung và giấy mời, Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc, Phòng QL Đất đai – Môi trường, Ban QLCT Thủ Thiêm, Trung tâm cùng dự.

- Lãnh đạo Ban làm việc với làm việc với Trung tâm về lô đất 7-1; các phòng cùng dự.

-  Lãnh đạo Ban làm việc với Công ty CII về một số công việc tồn đọng; Phòng QL Xây dựng chuẩn bị nội dung và giấy mời, các phòng cùng dự.

- Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc làm việc với Công ty Quốc Lộc Phát và tư vấn về hoàn chỉnh hồ sơ bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu phức hợp Sóng Việt.

 

Năm

11/5

- Lãnh đạo Ban cùng Phòng QL Xây dựng, Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc, Phòng QL Đất đai – Môi trường, Ban QLCT Thủ Thiêm kiểm tra công trình của Công ty Đại Quang Minh.

- Lãnh đạo Ban làm việc với VNPT về mô hình “Thành phố thông minh”, Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc chuẩn bị nội dung và giấy mời; Phòng QL Xây dựng, Phòng QL Đất đai – Môi trường cùng dự.

- Họp Chi đoàn định kỳ.

 

Sáu

12/5

- Lãnh đạo Ban họp Hội đồng Bồi thường GPMB quận 2.

- Lãnh đạo Ban cùng Phòng QL Xây dựng, Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc, Phòng QL Đất đai – Môi trường, Ban QLCT Thủ Thiêm kiểm tra công trình của Công ty Đại Quang Minh.

- Lãnh đạo Ban họp với Công ty Đại Quang Minh về tuyến cống nước thải D1000; Phòng QL Xây dựng chuẩn bị nội dung và giấy mời, Phòng QL Quy hoạch – Kiến trúc, Phòng QL Đất đai – Môi trường cùng dự.