Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 8700

Trong tuần: 76837

Trong tháng: 292224

Tổng: 30456351

Thông tin hoạt động xây dựng

Về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

(29/6/2018)

Căn cứ Điều 25 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính ...

Chi tiết

Về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường

(25/6/2018)

Để thực hiện quản lý chặt chẽ chất lượng vật liệu xây dựng đưa vào các công trình xây dựng trên địa bàn Khu đô thị mới Thủ Thiêm và nâng cao tính chủ động của các chủ đầu tư ...

Chi tiết

Các tin bài khác: >>

Xem tin theo ngày