Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 11699

Trong tuần: 108835

Trong tháng: 175826

Tổng: 24498503

Thông tin hoạt động xây dựng

Thứ Sáu (29/6/2018 | 07:00 GMT + 7)

Về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

- Căn cứ Điều 25 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Công văn số 1619/SXD-KTXD ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại văn bản số 272/UBND-ĐT ngày 20 tháng 01 năm 2015,

Thủ tục hành chính tại Phòng Quản lý Xây dựng chỉ còn 05 thủ tục thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm (căn cứ Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm)gồm:

  1. Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới.
  2. Cấp giấy phép xây dựng cho dự án.
  3. Điều chỉnh giấy phép xây dựng.
  4. Gia hạn giấy phép xây dựng.
  5.  Cấp lại giấy phép xây dựng.

- Tên của thủ tục hành chính: rõ ràng, cụ thể; chính xác và thống nhất theoquy định về thủ tục hành chính (Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng).

- Trình tự thực hiện thủ tục hành chính: quy định rõ ràng, cụ thể các bước thực hiện; phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan Nhà nước và cá nhân, tổ chức khi tham gia thực hiện. Các bước thực hiện được sắp xếp theo thứ tự phù hợp về thời gian, quy trình và cấp có thẩm quyền xử lý; có thể áp dụng cơ chế liên thông.

- Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: quy định rõ ràng, cụ thể; phù hợp điều kiện của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức với chi phí thấp nhất.

- Hồ sơ: được quy định cụ thể về tên, quy cách, số lượng của từng thành phần hồ sơ, số lượng bộ hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: quy định cụ thể; bảo đảm tiết kiệm thời gian cho cá nhân, tổ chức, phù hợp với khả năng của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: quy định cụ thể.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: không phù hợp với thẩm quyền quản lý Nhà nước đối với cấp hành chính hoặc địa giới hành chính theo quy định của pháp luật (Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm không phải là cơ quan có thẩm quyền về quản lý công trình xây dựng chuyên ngành dân dụng; bảo đảm áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết thủ tục hành chính.

- Phí, lệ phí: Phí, lệ phí và các khoản chi trả khác được quy định rõ ràng, cụ thểtheo quy định pháp luật.

- Mẫu đơn, tờ khai: được mẫu hóa, rõ ràng, ngắn gọn, thực sự cần thiết cho việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện: được quy định rõ ràng, cụ thể, cần thiết đối với yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với khả năng đáp ứng của cá nhân, tổ chức.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thuận tiện, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và tình hình thực tiễn.

- Rà soát, đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính: Địa vị pháp lý chưa rõ ràng.


BQL Khu Thủ Thiêm.