Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 10744

Trong tuần: 107880

Trong tháng: 174872

Tổng: 24497549

Thông tin hoạt động xây dựng

Thứ Hai (25/6/2018 | 07:00 GMT + 7)

Về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường

Để thực hiện quản lý chặt chẽ chất lượng vật liệu xây dựng (viết tắt là VLXD) đưa vào các công trình xây dựng trên địa bàn Khu đô thị mới Thủ Thiêm và nâng cao tính chủ động của các chủ đầu tư, đơn vị thi công trong việc lựa chọn và kiểm soát chất lượng hàng hóa VLXD sử dụng trong công trình xây dựng các dự án trên địa bàn Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

         Theo Thông báo số 293/TB-SXD ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh về danh sách các sản phẩm VLXD chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm cung cấp thông tin: 12 sản phẩm, hàng hóa VLXD (nhóm 2) của 12 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh VLXD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và sử dụng trong công trình xây dựng do: chưa thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (mã số QCVN 16:2017/BXD) và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy; hoặc giấy chứng nhận hợp quy đã bị đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực. Danh sách tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa VLXD không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và sử dụng trong công trình xây dựng đính kèm Thông báo số 293/TB-SXD ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh.

BQL Khu Thủ Thiêm.