Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 5429

Trong tuần: 21363

Trong tháng: 201627

Tổng: 24524304

Quản lý xây dựng

Thứ Ba (23/8/2011 | 07:00 GMT + 7)

Về tình hình tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm: (Theo báo cáo của quận 2 tính đến ngày 10/8/2011)

Nhằm đảm bảo mục tiêu sớm hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm trong năm 2011 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đang nỗ lực phối hợp chặt chẽ cùng Ủy ban nhân dân quận 2, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2, Ủy ban nhân dân các phường Thủ Thiêm, An Khánh, An Lợi Đông, Bình Khánh, Bình An khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, bố trí tái định cư đối với các trường hợp hồ sơ còn lại. Kết quả bồi thường đạt được theo số liệu báo cáo của UBND quận 2 tính đến ngày 10/8/2011 như sau:

- Lũy kế từ đầu dự án đến ngày 03/8/2011 Khu trung tâm: 13.863/14.218 hồ sơ (11.795 hồ sơ nhà, đất; 65 hồ sơ cơ quan đơn vị cở sở tôn giáo; 2.003 hồ sơ mồ mả) đạt tỷ lệ 97,5%; với diện tích đất  608,5029/623,2905ha (bao gồm 105,3716 ha đất giao thông sông rạch) đạt tỷ lệ 97,63% về diện tích.

Trong tổng số 13.863 hồ sơ đã chi bồi thường đến nay đã thu hồi đất được: 12.188 hồ sơ, diện tích: 668,1654ha; còn lại 1.675 hồ sơ chưa thu hồi mặt bằng, diện tích: 36,9678ha, cụ thể:

+ 72 hồ sơ đã nhận 70% tiền bồi thường tự lo nơi ở mới.
+ 448 hồ sơ đã nhận tiền đăng ký tái định cư đang tạm cư tại chỗ.
+ 1.126 hồ sơ chưa đồng ý đã gửi ngân hàng.
+ 22 cơ quan đơn vị đã chuyển tiền chưa thu hồi đất; 07 cơ sở tôn giáo đã chi bồi thường chưa thu hồi đất với diện tích 5,8609ha, thì hiện tại các cơ quan đơn vị, cơ sở tôn giáo đang xây dựng trụ sở mới để di dời.
- Chưa chi trả bồi thường: 170 hồ sơ, diện tích: 14,7876ha;

Trong đó: 76 hồ sơ nhà đất đã ban hành quyết định; 67 hồ sơ nhà đất chưa ban hành quyết định; 27 hồ sơ cơ quan đơn vị, cơ sở tôn giáo.

Công tác bố trí Tái định cư:
Tổng quỹ căn hộ nền đất đã nhận từ đầu dự án đến nay là: 2.218 căn hộ chung cư và 1.513 nền đất.
Lũy kế từ đầu dự án đến nay đã bố trí được 1.922 căn hộ chung cư và 821 nền đất cho 2.411 hồ sơ tiêu chuẩn.

Quỹ căn hộ chung cư, nền đất còn lại chưa bố trí:
- 296 căn hộ chung cư, trong đó: 141 hồ sơ đã hiệp thương chọn; 155 căn hộ còn lại chưa đăng ký.
- 692 nền đất, trong đó: 54 nền đất dự kiến tái bố trí cho các Cơ sở Tôn giáo; 13 nền đất hộ dân đã chọn; 625 nền đất chưa bố trí.

Ủy Ban nhân dân quận 2, Hội đồng bồi thường, Ban Bồi thường quận 2 đang tiến hành tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng và tập trung thu hồi đất theo chỉ đạo của Ủy Ban nhân dân thành phố.

Lê Thị Hoàng Mai, BQL Khu Thủ Thiêm.

Các tin bài khác: >>