Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 5682

Trong tuần: 21615

Trong tháng: 201879

Tổng: 24524556

Quản lý xây dựng

Thứ Bảy (24/9/2011 | 07:00 GMT + 7)

Về tình hình tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm: (Theo báo cáo của quận 2 tính đến ngày 15/9/2011)

Nhằm đảm bảo mục tiêu sớm hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm trong năm 2011 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đang nỗ lực phối hợp chặt chẽ cùng Ủy ban nhân dân quận 2, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2, Ủy ban nhân dân các phường Thủ Thiêm, An Khánh, An Lợi Đông, Bình Khánh, Bình An khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, bố trí tái định cư đối với các trường hợp hồ sơ còn lại. Kết quả bồi thường đạt được theo số liệu báo cáo của UBND quận 2 tính đến ngày 28/6/2011 như sau:

- Lũy kế từ đầu dự án đến ngày 15/9/2011 Khu trung tâm: 13.903/14.216 hồ sơ (11.830 hồ sơ nhà, đất; 67 hồ sơ cơ quan đơn vị cở sở tôn giáo; 2.006 hồ sơ mồ mả) đạt tỷ lệ 97,80%; với diện tích đất  610,9583/623,2905ha (bao gồm 105,3716 ha đất giao thông sông rạch) đạt tỷ lệ 98,02% về diện tích.

Trong tổng số 13.903 hồ sơ đã chi bồi thường đến nay đã thu hồi đất được: 12.282 hồ sơ, diện tích: 671,1875 ha; còn lại 1.621 hồ sơ chưa thu hồi mặt bằng, diện tích: 36,4011 ha, cụ thể:
+ 71 hồ sơ đã nhận 70% tiền bồi thường tự lo nơi ở mới.
+ 456 hồ sơ đã nhận tiền đăng ký tái định cư đang tạm cư tại chỗ.
+ 1.063 hồ sơ chưa đồng ý đã gửi ngân hàng.
+ 22 cơ quan đơn vị đã chuyển tiền chưa thu hồi đất; 09 cơ sở tôn giáo đã chi bồi thường chưa thu hồi đất với diện tích 6,3525 ha, thì hiện tại các cơ quan đơn vị, cơ sở tôn giáo đang xây dựng trụ sở mới để di dời.

- Chưa chi trả bồi thường: 131 hồ sơ, diện tích: 12,3322 ha;
Trong đó: 52 hồ sơ nhà đất đã ban hành quyết định; 55 hồ sơ nhà đất chưa ban hành quyết định; 24 hồ sơ cơ quan đơn vị, cơ sở tôn giáo.

- Công tác bố trí Tái định cư:
Tổng quỹ căn hộ nền đất đã nhận từ đầu dự án đến nay là: 2.218 căn hộ chung cư và 1.513 nền đất.
Lũy kế từ đầu dự án đến nay đã bố trí được 1.980 căn hộ chung cư và 827 nền đất cho 2.472 hồ sơ tiêu chuẩn.

Quỹ căn hộ chung cư, nền đất còn lại chưa bố trí:
- 238 căn hộ chung cư, trong đó: 132 hồ sơ đã hiệp thương chọn; 106 căn hộ còn lại chưa đăng ký.
- 686 nền đất, trong đó: 54 nền đất dự kiến tái bố trí cho các Cơ sở Tôn giáo; 15 nền đất hộ dân đã chọn; 617 nền đất chưa bố trí.

Ủy Ban nhân dân quận 2, Hội đồng bồi thường, Ban Bồi thường quận 2 đang tiến hành tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng và tập trung thu hồi đất theo chỉ đạo của Ủy Ban nhân dân thành phố.

Lê Thị Hoàng Mai, BQL Khu Thủ Thiêm.
 

Các tin bài khác: >>