Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 6044

Trong tuần: 21977

Trong tháng: 202241

Tổng: 24524918

Quản lý xây dựng

Thứ Bảy (22/10/2011 | 07:00 GMT + 7)

Về tình hình tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm: (Theo báo cáo của quận 2 tính đến ngày 12/10/2011)

- Khu trung tâm: 13.927/14.215 hồ sơ (11.851 hồ sơ nhà, đất; 68 hồ sơ cơ quan đơn vị cở sở tôn giáo; 2.008 hồ sơ mồ mả) đạt tỷ lệ 97,97%; với diện tích đất  611,8330/623,2905ha (bao gồm 105,3716 ha đất giao thông sông rạch) đạt tỷ lệ 98,16% về diện tích.

Trong tổng số 13.927 hồ sơ đã chi bồi thường đến nay đã thu hồi đất được: 12.398 hồ sơ, diện tích: 575,7239ha; còn lại 1.529 hồ sơ chưa thu hồi mặt bằng, diện tích: 36,1091ha, cụ thể:
+ 71 hồ sơ đã nhận 70% tiền bồi thường tự lo nơi ở mới.
+ 401 hồ sơ đã nhận tiền đăng ký tái định cư đang tạm cư tại chỗ.
+ 1.027 hồ sơ chưa đồng ý đã gửi ngân hàng.
+ 21 cơ quan đơn vị đã chuyển tiền chưa thu hồi đất.
+ 09 cơ sở tôn giáo đã chi bồi thường chưa thu hồi đất.

- Chưa chi trả bồi thường: 288 hồ sơ, diện tích: 11,4575ha, trong đó: 59 hồ sơ nhà đất đã ban hành quyết định; 26 hồ sơ nhà đất chưa ban hành quyết định; 23 hồ sơ cơ quan đơn vị, cơ sở tôn giáo; 180 hồ sơ mồ mả.

- Công tác bố trí tái định cư: Tổng quỹ căn hộ nền đất đã nhận từ đầu dự án đến nay là: 2.257 căn hộ chung cư và 1.513 nền đất.

Lũy kế từ đầu dự án đến nay đã bố trí được 2.076 căn hộ chung cư và 835 nền đất cho 2.574 hồ sơ tiêu chuẩn.

Quỹ căn hộ chung cư, nền đất còn lại chưa bố trí:
+ 143 căn hộ chung cư.
+ 678 nền đất.

Lê Thị Hoàng Mai, BQL Khu Thủ Thiêm.

Các tin bài khác: >>