Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 9581

Trong tuần: 61238

Trong tháng: 470073

Tổng: 23271805

Quản lý xây dựng

Thứ Sáu (06/01/2012 | 07:00 GMT + 7)

Tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm: (Theo báo cáo của quận 2 tính đến ngày 27/12/2011)

- Lũy kế từ đầu dự án đến ngày 27/12/2011 Khu trung tâm: 13.963/14.218 hồ sơ (11.887 hồ sơ nhà, đất; 68 hồ sơ cơ quan đơn vị cở sở tôn giáo; 2.009 hồ sơ mồ mả) đạt tỷ lệ 98,21%; với diện tích đất  612,3653/623,2905ha (bao gồm 105,3716 ha đất giao thông sông rạch) đạt tỷ lệ 98,25% về diện tích.

Trong tổng số 13.963 hồ sơ đã chi bồi thường đến nay đã thu hồi đất được: 12.807 hồ sơ, diện tích: 583,9085 ha; còn lại 1.156 hồ sơ chưa thu hồi mặt bằng, diện tích: 28,4568 ha, cụ thể:
+ 78 hồ sơ đã nhận 70% tiền bồi thường tự lo nơi ở mới.
+ 383 hồ sơ đã nhận tiền đăng ký tái định cư đang tạm cư tại chỗ.
+ 671 hồ sơ chưa đồng ý đã gửi ngân hàng.
+ 15 cơ quan đơn vị đã chuyển tiền chưa thu hồi đất; 09 cơ sở tôn giáo đã chi bồi thường chưa thu hồi đất với diện tích 6,3525 ha, thì hiện tại các cơ quan đơn vị, cơ sở tôn giáo đang xây dựng trụ sở mới để di dời.

- Chưa chi trả bồi thường: 76 hồ sơ, diện tích: 10,9252 ha;
Trong đó: 48 hồ sơ nhà đất đã ban hành quyết định; 06 hồ sơ nhà đất chưa ban hành quyết định; 22 hồ sơ cơ quan đơn vị, cơ sở tôn giáo.

Công tác bố trí Tái định cư:
Tổng quỹ căn hộ nền đất đã nhận từ đầu dự án đến nay là: 2.876 căn hộ chung cư và 1.513 nền đất.
Lũy kế từ đầu dự án đến nay đã bố trí được 2.254 căn hộ chung cư và 842 nền đất.

Quỹ căn hộ chung cư, nền đất còn lại chưa bố trí:
-328 căn hộ chung cư và 686 nền đất.

Ủy Ban nhân dân quận 2, HĐBT, Ban Bồi thường quận 2 đang tiến hành tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng và tập trung thu hồi đất theo chỉ đạo của Ủy Ban nhân dân thành phố.

Lê Thị Hoàng Mai, BQL Khu Thủ Thiêm.

Các tin bài khác: >>