Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 10981

Trong tuần: 105293

Trong tháng: 137041

Tổng: 24941129

Công bố công khai QHĐT

Phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 03 lô đất ký hiệu 7-5, 7-9, G9 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 02 lô đất ký hiệu III-HH8, III-CC1 thuộc Khu đô thị chỉnh trang 296,4ha kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm

(27/5/2020)

Ban quản lý Khu Thủ Thiêm ban hành Quyết định số 374/QĐ-BQL về phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 03 lô đất ký hiệu 7-5, 7-9, G9 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 02 lô đất ký hiệu III-HH8, III-CC1 thuộc Khu đô thị chỉnh trang 296,4ha ...

Chi tiết

Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của 03 lô đất (ký hiệu 7-5, 7-9, G9) thuộc Khu chức năng số 7 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 02 lô đất (ký hiệu III-HH8 và III-CC1) thuộc Khu đô thị chỉnh trang 294,6 ha kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm

(25/5/2020)

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1501/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của 03 lô đất (ký hiệu 7-5, 7-9, G9) thuộc Khu chức năng số 7 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 02 lô đất ...

Chi tiết

Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

(21/4/2020)

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1063/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 ...

Chi tiết

Công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Bắc

(31/12/2019)

Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Bắc ...

Chi tiết

Công bố công khai điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp Sóng Việt

(31/12/2019)

Công bố công khai điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp Sóng Việt tại Khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 ...

Chi tiết

Các tin bài khác: >>

Xem tin theo ngày