Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 4417

Trong tuần: 63404

Trong tháng: 240773

Tổng: 30038959

Công bố công khai QHĐT

Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức) tại lô đất ký hiệu 3-3, 3-7, 3-11 thuộc Khu chức năng số 3

(23/8/2021)

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2553/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức) tại lô đất ký hiệu 3-3, 3-7, 3-11 thuộc Khu chức năng số 3 ...

Chi tiết

Về phê duyệt phương án giá đất đối với lô đất số 3-5 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức làm căn cứ để xác định giá khởi điểm tổ chức bán đấu giá theo QĐ số 1551/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBNDTP

(04/6/2021)

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2001/QĐ-UBND về phê duyệt phương án giá đất đối với lô đất số 3-5 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm ...

Chi tiết

Về phê duyệt phương án giá đất đối với lô đất số 3-12 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức làm căn cứ để xác định giá khởi điểm tổ chức bán đấu giá theo QĐ số 1554/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBNDTP

(04/6/2021)

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2002/QĐ-UBND về phê duyệt phương án giá đất đối với lô đất số 3-12 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm ...

Chi tiết

Về phê duyệt phương án giá đất đối với lô đất số 3-8 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức làm căn cứ để xác định giá khởi điểm tổ chức bán đấu giá theo QĐ số 1552/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBNDTP

(04/6/2021)

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND về phê duyệt phương án giá đất đối với lô đất số 3-8 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm ...

Chi tiết

Về phê duyệt phương án giá đất đối với lô đất số 3-9 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức làm căn cứ để xác định giá khởi điểm tổ chức bán đấu giá theo QĐ số 1553/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBNDTP

(04/6/2021)

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2004/QĐ-UBND về phê duyệt phương án giá đất đối với lô đất số 3-9 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm ...

Chi tiết

Các tin bài khác: >>

Xem tin theo ngày