Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 17089

Trong tuần: 86549

Trong tháng: 525393

Tổng: 21774877

Công bố công khai QHĐT

Thứ Sáu (23/02/2018 | 07:00 GMT + 7)

Về công bố công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phức hợp tại các lô 3-3, 3-7, 3-11 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Ngày 23 tháng 01 năm 2018 Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm ban hành Công văn số 128/BQL-QHKT về công bố công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phức hợp tại các lô 3-3, 3-7, 3-11 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-BQL ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm) về phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phức hợp tại các lô 3-3, 3-7, 3-11 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 có các nội dung chủ yếu như sau:

1. Vị trí, phạm vi ranh giới và diện tích khu vực quy hoạch:

1.1. Vị trí: Phường An Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Phạm vi ranh giới: (Cập nhật theo Bản đồ lập thủ tục giao, thuê đất số 9068/GĐ-TNMT, 9069/GĐ-TNMT, 9070/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 03 tháng 4 năm 2017)

- Phía Tây: Giáp đường nội bộ N7, lộ giới 22,6m;

- Phía Đông: Giáp đường Nguyễn Cơ Thạch (R14), lộ giới 44,7m;

- Phía Nam: Giáp đường Ven hồ (R2), lộ giới 29,2m;

- Phía Bắc: Giáp Đại lộ Vòng cung (R1), lộ giới 55m.

1.3. Tổng diện tích khu vực quy hoạch: Khoảng 33.282 m2, trong đó:

- Lô 3-3: Diện tích 16.283,5 m2;

- Lô 3-7: Diện tích 7.872,7 m2;

- Lô 3-11: Diện tích 9.125,8 m2.

2. Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch:

Các lô đất 3-3, 3-7 và 3-11 là khu dân cư đa chức năng, bố trí các công trình nhà ở chung cư sử dụng hỗn hợp với các chức năng thương mại, dịch vụ được bố trí tiếp giáp Đại lộ Vòng cung và đường Nguyễn Cơ Thạch.

3. Các nội dung khác, bao gồm:

- Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc;

- Nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan;

- Các yêu cầu và nguyên tắc kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm kính đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 2, Ủy ban nhân dân phường An Khánh và Công ty TNHH Một thành viên Phát triển GS Sài Gòn phối hợp thực hiện công bố công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phức hợp tại các lô 3-3, 3-7, 3-11 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 như sau:

1. Hình thức:

- Ủy ban nhân dân Quận 2 trưng bày thường xuyên, liên tục Quyết định và bản vẽ được phê duyệt tại trụ sở cơ quan.

- Công ty TNHH Một thành viên Phát triển GS Sài Gòn có trách nhiệm:

Thông tin đến các phương tiện thông tin đại chúng (tài liệu được in thành ấn phẩm) để phát hành rộng rãi đảm bảo đúng Quyết định số 10/QĐ-BQL ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

Cung cấp cho Ủy ban nhân dân Quận 2 các tài liệu, bản vẽ được phê duyệt;

Trưng bày thường xuyên, liên tục Quyết định, bản vẽ được phê duyệt tại trụ sở công ty.

2. Nội dung công bố:

- Quyết định số 10/QĐ-BQL ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập chi tiết được duyệt đính kèm Quyết định số 10/QĐ-BQL ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

BQL Khu Thủ Thiêm.


Download văn bản >>

10_QD.doc

Các tin bài khác: >>