Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 16260

Trong tuần: 85720

Trong tháng: 524564

Tổng: 21774047

Công bố công khai QHĐT

Thứ Hai (17/4/2017 | 07:00 GMT + 7)

Về công bố công khai quy hoạch về Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp Tháp quan sát (khu 2b) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 21 tháng 3 năm 2017 Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm ban hành Công văn số 322/BQL-QH Về công bố công khai quy hoạch về Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp Tháp quan sát (khu 2b) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Thực hiện Quyết định số 237/QĐ-BQL ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Ban Quản lý Đầu tư – xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (gọi tắt là Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm) về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp Tháp quan sát (khu 2b) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 với các nội dung chi tiết hóa các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc từng lô đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm kính đề nghị Ủy ban nhân dân quận 2, Ủy ban nhân dân phường Thủ Thiêm và Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương phối hợp thực hiện công bố công khai đồ án điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp Tháp quan sát (khu 2b) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 như sau:

1. Hình thức:

- Ủy ban nhân dân quận 2 và Ủy ban nhân dân phường Thủ Thiêm trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ và Quyết định phê duyệt tại trụ sở cơ quan.
- Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương thông tin đến các phương tiện thông tin đại chúng và in thành ấn phẩm để phát hành rộng rãi đảm bảo đúng Quyết định số 237/QĐ-BQL ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

2. Nội dung công bố:
Quyết định số 237/QĐ-BQL ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm và bản đồ đính kèm.

BQL Khu Thủ Thiêm.

Download văn bản >>

237 QD.doc

QH01-VI TRI.pdf

Các tin bài khác: >>