Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 16704

Trong tuần: 86164

Trong tháng: 525008

Tổng: 21774491

Công bố công khai QHĐT

Thứ Sáu (28/7/2017 | 07:00 GMT + 7)

Về công bố công khai Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đa chức năng tại lô đất số 4-13, 4-14, 4-17, 4-18 thuộc Khu chức năng số 4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 01 tháng 6 năm 2017 Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm ban hành Công văn số 669/BQL-QH về công bố công khai Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đa chức năng tại lô đất số 4-13, 4-14, 4-17, 4-18 thuộc Khu chức năng số 4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Thực hiện Quyết định số 554/QĐ-BQL ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đa chức năng tại lô đất số 4-13, 4-14, 4-17, 4-18 thuộc Khu chức năng số 4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 có các nội dung chủ yếu như sau:

1. Vị trí, phạm vi ranh giới và diện tích khu vực quy hoạch:
1.1. Vị trí:
Tại các lô đất số 4-13, 4-14, 4-17, 4-18 thuộc Khu chức năng số 4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Phạm vi ranh giới: (xác định theo Bản đồ đo đạc hiện trạng địa hình tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ trắc địa Bình An lập theo Hợp đồng số 01/HĐĐKT-2017 ngày 09 tháng 01 năm 2017)
- Lô 4-13: diện tích khoảng 8.638,7 m2;
+ Phía Đông: giáp đường R7, lộ giới 26,6m (7m + 12,6m + 7m);
+ Phía Tây: giáp đường N3, lộ giới 22,6m (5m + 12,6m + 5m);
+ Phía Nam: giáp đường D2, lộ giới 22,6m (5m + 12,6m + 5m);
+ Phía Bắc: giáp đường D1, lộ giới 22,6m (5m + 12,6m + 5m);
- Lô 4-14: diện tích khoảng 9.473,7 m2;
+ Phía Đông: giáp đường N3, lộ giới 22,6m (5m + 12,6m + 5m);
+ Phía Tây: giáp đường N4, lộ giới 22,6m (5m + 12,6m + 5m);
+ Phía Nam: giáp đường D2, lộ giới 22,6m (5m + 12,6m + 5m);
+ Phía Bắc: giáp đường D1, lộ giới 22,6m (5m + 12,6m + 5m);
- Lô 4-17: diện tích khoảng 10.105,7 m2 (đã trừ diện tích vát góc là 36 m2);
+ Phía Đông: giáp đường R7, lộ giới 26,6m (7m + 12,6m + 7m);
+ Phía Tây: giáp đường N3, lộ giới 22,6m (5m + 12,6m + 5m);
+ Phía Nam: giáp đường D1, lộ giới 22,6m (5m + 12,6m + 5m);
+ Phía Bắc: giáp đường R1, lộ giới 55m (7m + 41m + 7m);
- Lô 4-18: diện tích khoảng 11.126,7 m2 (đã trừ diện tích vát góc là 36 m2);
+ Phía Đông: giáp đường N3, lộ giới 22,6m (5m + 12,6m + 5m);
+ Phía Tây: giáp đường N4, lộ giới 22,6m (5m + 12,6m + 5m);
+ Phía Nam: giáp đường D1, lộ giới 22,6m (5m + 12,6m + 5m);
+ Phía Bắc: giáp đường R1, lộ giới 55m (7m + 41m + 7m);
- Tổng diện tích khu vực quy hoạch: 39.344,8 m2 (đã trừ diện tích vát góc lô đất).

2. Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch:
- Tính chất đô thị là khu dân cư đa chức năng bao gồm các công trình nhà ở chung cư cao tầng, thương mại – dịch vụ.
- Chức năng:
+ Lô 4-13, 4-17 và 4-18: Nhà ở chung cư cao tầng kết hợp thương mại – dịch vụ.
+ Lô 4-14: Nhà ở chung cư cao tầng.

3. Các nội dung khác, bao gồm:
- Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc;
- Nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan;
- Các yêu cầu và nguyên tắc kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm kính đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 2, Ủy ban nhân dân phường An Khánh, Ủy ban nhân dân các phường Bình An, Ủy ban nhân dân Bình Khánh và Tổng Công ty Cổ phần Đến bù giải tỏa phối hợp thực hiện công bố công khai Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đa chức năng tại lô đất số 4-14, 4-14, 4-17, 4-18 thuộc Khu chức năng số 4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 như sau:

1. Hình thức:
- Ủy ban nhân dân Quận 2 trưng bày thường xuyên, liên tục Quyết định và bản vẽ được phê duyệt tại trụ sở cơ quan.
- Tổng Công ty Cổ phần Đền bù giải tỏa có trách nhiệm:
Thông tin đến các phương tiện thông tin đại chúng (tài liệu được in thành ấn phẩm) để phát hành rộng rãi đảm bảo đúng Quyết định số 554/QĐ-BQL ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.
Cung cấp cho Ủy ban nhân dân Quận 2 các tài liệu, bản vẽ được phê duyệt;
Trưng bày thường xuyên, liên tục Quyết định, bản vẽ được phê duyệt tại trụ sở Công ty.

2. Nội dung công bố:
- Quyết định số 554/QĐ-BQL ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.
- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập chi tiết được duyệt đính kèm Quyết định số 554/QĐ-BQL ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

BQL Khu Thủ Thiêm.

Download văn bản >>

QĐ- 554.doc

4 LÔ.pdf

Các tin bài khác: >>