Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 16949

Trong tuần: 86409

Trong tháng: 525253

Tổng: 21774736

Công bố công khai QHĐT

Thứ Chủ Nhật (23/7/2017 | 07:00 GMT + 7)

Về công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp Sóng Việt tại Khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Ngày 23 tháng 6 năm 2017 Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm ban hành Công văn số 791/BQL-QH về công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp Sóng Việt tại Khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã ban hành Quyết định số 527/QĐ-BQL ngày 04 tháng 5 năm 2017 về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp Sóng Việt tại Khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thuộc một phần phường An Khánh, Quận 2 do Công ty cổ phần Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư.

Nay, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm kính đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 2, Ủy ban nhân dân phường An Khánh và Công ty cổ phần Quốc Lộc Phát phối hợp thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp Sóng Việt tại Khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 như sau:

a. Hình thức:
Ủy ban nhân dân Quận 2, Ủy ban nhân dân phường An Khánh trưng bày thường xuyên, liên tục Quyết định và bản vẽ được phê duyệt tại trụ sở cơ quan.
Công ty cổ phần Quốc Lộc Phát có trách nhiệm:
Thông tin đến các phương tiện thông tin đại chúng (tài liệu được in thành ấn phẩm) để phát hành rộng rãi đảm bảo đúng Quyết định số 527/QĐ-BQL ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm;
Cung cấp cho Ủy ban nhân dân Quận 2, Ủy ban nhân dân phường An Khánh các tài liệu, bản vẽ được phê duyệt;
Trưng bày thường xuyên, liên tục Quyết định, bản vẽ được phê duyệt và mô hình (với tỷ lệ thích hợp) tại trụ sở Công ty.

b. Nội dung công bố:
Quyết định số 527/QĐ-BQL ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Hồ sơ bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

BQL Khu Thủ Thiêm.

Download văn bản >>

527 - QD.doc

Các tin bài khác: >>