Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 9234

Trong tuần: 60891

Trong tháng: 469726

Tổng: 23271458

Công bố công khai QHĐT

Thứ Hai (23/12/2019 | 07:00 GMT + 7)

Công bố công khai Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở CII tại 05 lô đất ký hiệu 3-1, 3-2, 3-6, 4-7, 4-8

Ngày 19 tháng 12 năm 2019 Ban Quản lý Khu Thủ Thiên ban hành Công văn số 1223/BQL-QHKT về công bố công khai Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở CII tại 05 lô đất ký hiệu 3-1, 3-2, 3-6, 4-7, 4-8 (phần kiến trúc) thuộc Khu chức năng số 3 và số 4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Quận 2

Thực hiện Quyết định số 1188/QĐ-BQL ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (gọi tắt là Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm) về phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở CII tại 05 lô đất ký hiệu 3-1, 3-2, 3-6, 4-7, 4-8 (phần kiến trúc) thuộc Khu chức năng số 3 và số 4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh có các nội dung chủ yếu như sau:

1.Vị trí, phạm vi ranh giới và diện tích khu vực quy hoạch:

1.1.  Vị trí: Phường An Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2.  Phạm vi ranh giới khu vực quy hoạch: 05 lô đất ký hiệu 3-1, 3-2, 3-6, 4-7 và 4-8 thuộc Khu chức năng số 3 và số 4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 (đối với 02 lô đất ký hiệu 3-15, 3-16 đã có Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt tại Quyết định số 274/QĐ-BQL ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm).

-     Diện tích các lô đất quy hoạch: 48.926,2m2, trong đó:

+     Lô 3-1: 14.024,7m2 (theo bản đồ vị trí để lập thủ tục giao - thuê đất số 9084-2/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 27 tháng 6 năm 2017);

+     Lô 3-2: 9.473,8m2 (theo bản đồ vị trí để lập thủ tục giao - thuê đất số 8503-3/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 22 tháng 6 năm 2015);

+     Lô 3-6: 9.473,8m2 (theo bản đồ vị trí để lập thủ tục giao - thuê đất số 8503-4/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 14 tháng 12 năm 2015);

+     Lô 4-7: 6.515,0m2 (theo bản đồ vị trí để lập thủ tục giao - thuê đất số 8503-7/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 14 tháng 12 năm 2015);

+     Lô 4-8: 9.473,8m2 (theo bản đồ vị trí để lập thủ tục giao - thuê đất số 8503-8/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 14 tháng 12 năm 2015).

2. Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch:

- Giữ nguyên theo Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt: Khu nhà ở CII phía Đông đường Bắc – Nam (đường Nguyễn Cơ Thạch) gồm nhóm nhà ở chung cư sử dụng hỗn hợp (tại các lô đất ký hiệu 3-1, 3-2, 3-6) và nhóm nhà ở chung cư (tại các lô đất ký hiệu 4-7 và 4-8).

- Chức năng:

+ Lô 3-1, 3-2, 3-6: Nhóm nhà ở chung cư sử dụng hỗn hợp.

+ Lô 4-7 và 4-8: Nhóm nhà ở chung cư.

3. Các nội dung khác, bao gồm:

  •  Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc;
  •  Nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan;
  •  Các yêu cầu và nguyên tắc kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm kính đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 2, Ủy ban nhân dân phường An Khánh, và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm phối hợp thực hiện công bố công khai Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở CII tại 05 lô đất ký hiệu 3-1, 3-2, 3-6, 4-7, 4-8 (phần kiến trúc) thuộc Khu chức năng số 3 và số 4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm như sau:\

4. Hình thức:

  • Ủy ban nhân dân Quận 2 trưng bày thường xuyên, liên tục Quyết định và bản vẽ được phê duyệt tại trụ sở cơ quan.
  • Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm có trách nhiệm:
  • Thông tin đến các phương tiện thông tin đại chúng (tài liệu được in thành ấn phẩm) để phát hành rộng rãi đảm bảo đúng Quyết định số 1188/QĐ-BQL ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.
  • Cung cấp cho Ủy ban nhân dân Quận 2 các tài liệu, bản vẽ được phê duyệt;
  • Trưng bày thường xuyên, liên tục Quyết định, bản vẽ được phê duyệt tại trụ sở Công ty.

5. Nội dung công bố:

- Quyết định số 1188/QĐ-BQL ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết được duyệt đính kèm Quyết định số 1188/QĐ-BQL ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.


Download văn bản >>

cv 1223.pdf

Các tin bài khác: >>