Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 3288

Trong tuần: 64525

Trong tháng: 372921

Tổng: 25660602

Công bố công khai QHĐT

Thứ Hai (30/12/2019 | 07:00 GMT + 7)

Công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Ngày 23 tháng 12 năm 2019 Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm ban hành Công văn số 1235/BQL-QHKT về công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và thương mại đa chức năng tại 09 lô đất ký hiệu số 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-8, 1-9, 1-10 thuộc Khu chức năng số 01 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Thực hiện Quyết định số 384/QĐ-BQL ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (gọi tắt là Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm) về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và thương mại đa chức năng tại 09 lô đất ký hiệu số 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-8, 1-9, 1-10 thuộc Khu chức năng số 01 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, có các nội dung chủ yếu như sau:

1.  Vị trí, phạm vi ranh giới và diện tích khu vực quy hoạch:

1.1. Vị trí: Thuộc một phần các phường Thủ Thiêm và phường An Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Phạm vi ranh giới khu vực quy hoạch:

- Phía Đông Bắc: giáp khu công viên CX-2, CX-3 ven kênh K1.

- Phía Đông Nam: giáp đường Ven hồ (tuyến R2, lộ giới 29,2m) hướng về Công viên hồ trung tâm;

- Phía Tây Bắc: giáp Đại lộ Vòng cung (tuyến R1, lộ giới 55,0m) và Khu phức hợp khách sạn quốc tế, khu phức hợp Sóng Việt;

- Phía Tây Nam: giáp Khu thương mại, dịch vụ (lô đất 1-7 và lô đất 1-11), Quảng trường trung tâm;

1.3. Tổng diện tích khu vực quy hoạch: khoảng 132.249,4 m2, trong đó:

- Diện tích đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị: khoảng 54.643 m2;

- Diện tích đất phát triển: khoảng 77.606,4 m2 (gồm 09 lô đất ký hiệu: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-8, 1-9, 1-10).

(Xác định theo Bản đồ vị trí tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn Đầu tư, Xây dựng Thủ Thiêm lập ngày 15 tháng 12 năm 2017)

2. Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch:

- Khu đất quy hoạch thuộc Khu lõi trung tâm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong khu vực chức năng trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và nhà ở.

- Khu dân cư đa chức năng (gồm 06 lô đất ký hiệu: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6) được bố trí hướng tiếp giáp đường R2 và các đường nội bộ đô thị.

- Khu thương mại đa chức năng (gồm 03 lô đất ký hiệu: 1-8, 1-9, 1-10) bố trí tiếp giáp đường R1.

3. Các nội dung khác, bao gồm:

- Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc;

- Nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan;

- Các yêu cầu và nguyên tắc kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm kính đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 2, Ủy ban nhân dân phường An Khánh, Ủy ban nhân dân phường Thủ Thiêm và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và thương mại đa chức năng tại 09 lô đất ký hiệu số 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-8, 1-9, 1-10 thuộc Khu chức năng số 01 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm như sau:

4. Hình thức:

- Ủy ban nhân dân Quận 2 trưng bày thường xuyên, liên tục Quyết định và bản vẽ được phê duyệt tại trụ sở cơ quan.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông có trách nhiệm:

+ Thông tin đến các phương tiện thông tin đại chúng (tài liệu được in thành ấn phẩm) để phát hành rộng rãi đảm bảo đúng Quyết định số 384/QĐ-BQL ngày 26 tháng 4 năm 2019  của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

+ Cung cấp cho Ủy ban nhân dân Quận 2 các tài liệu, bản vẽ được phê duyệt;

+ Trưng bày thường xuyên, liên tục Quyết định, bản vẽ được phê duyệt tại trụ sở cơ quan.

5.  Nội dung công bố:

- Quyết định số 384/QĐ-BQL ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết được duyệt đính kèm Quyết định số 384/QĐ-BQL ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

Download văn bản >>

cv 1235.pdf

Các tin bài khác: >>