Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 9783

Trong tuần: 61440

Trong tháng: 470276

Tổng: 23272008

Công bố công khai QHĐT

Thứ Ba (31/12/2019 | 07:00 GMT + 7)

Công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Bắc

Ngày 23 tháng 12 năm 2019 Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm ban hành Công văn số 1236/BQL-QHKT Về công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Bắc (phần nội dung quy hoạch, kiến trúc, giao thông của 12 lô đất ký hiệu số 3-5, 3-8, 3-9, 3-10, 3-12, 4-3, 4-4, 4-5, 4-12, 4-13, 4-14, 4-17) thuộc Khu chức năng số 3 và số 4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-BQL ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (gọi tắt là Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm) về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Bắc (phần nội dung quy hoạch, kiến trúc, giao thông của 12 lô đất ký hiệu số 3-5, 3-8, 3-9, 3-10, 3-12, 4-3, 4-4, 4-5, 4-12, 4-13, 4-14, 4-17) thuộc Khu chức năng số 3 và số 4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2; Công văn số 1101/BQL-QHKT ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm về việc đính chính chỉ tiêu "Diện tích lô đất phát triển" của lô đất 4-12 và 4-13 tại các phụ lục đính kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-BQL ngày 22 tháng 10 năm 2019, có các nội dung chủ yếu như sau:

1.  Vị trí, phạm vi ranh giới khu vực quy hoạch:

1.1. Vị trí: Thuộc 02 Khu chức năng số 3 và số 4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại các phường An Khánh, phường Bình An, phường Bình Khánh, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Phạm vi ranh giới khu vực quy hoạch: 12 lô đất ký hiệu số 3-5, 3-8, 3-9, 3-10, 3-12, 4-3, 4-4, 4-5, 4-12, 4-13, 4-14, 4-17.

(Xác định theo Bản đồ vị trí tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn Đầu tư, Xây dựng Thủ Thiêm lập ngày 15 tháng 12 năm 2017).

2. Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch:

Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt, khu dân cư hỗn hợp phía Bắc của Khu đô thị mới Thủ Thiêm gồm các công trình thương mại đa chức năng mật độ cao bố trí dọc đại lộ Vòng cung (đường R1), các nhóm nhà ở chung cư mật độ thấp bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ khu dân cư.

3. Các nội dung khác, bao gồm:

- Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc;

- Nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan;

- Các yêu cầu và nguyên tắc kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm kính đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 2, Ủy ban nhân dân phường An Khánh, Ủy ban nhân dân phường Thủ Thiêm và Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn đầu tư xây dựng Thủ Thiêm phối hợp thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Bắc (phần nội dung quy hoạch, kiến trúc, giao thông của 12 lô đất ký hiệu số 3-5, 3-8, 3-9, 3-10, 3-12, 4-3, 4-4, 4-5, 4-12, 4-13, 4-14, 4-17) thuộc Khu chức năng số 3 và số 4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm như sau:

4. Hình thức:

- Ủy ban nhân dân Quận 2 trưng bày thường xuyên, liên tục Quyết định và bản vẽ được phê duyệt tại trụ sở cơ quan.

- Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn đầu tư xây dựng Thủ Thiêm có trách nhiệm:

+ In ấn phẩm các tài liệu có liên quan và chuyển đến Ủy ban nhân dân Quận 2 để phát hành rộng rãi đảm bảo đúng Quyết định số 1015/QĐ-BQL ngày 22 tháng 10 năm 2019 và Công văn số 1101/BQL-QHKT ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

+ Cung cấp cho Ủy ban nhân dân Quận 2 các tài liệu, bản vẽ được phê duyệt.

5. Nội dung công bố:

- Quyết định số 1015/QĐ-BQL ngày 22 tháng 10 năm 2019 và Công văn số 1101/BQL-QHKT ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết được duyệt đính kèm Quyết định số 1015/QĐ-BQL ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

Download văn bản >>

1236-công bố 12 lô.pdf

Các tin bài khác: >>