Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 3009

Trong tuần: 64247

Trong tháng: 372643

Tổng: 25660324

Công bố công khai QHĐT

Thứ Sáu (20/4/2018 | 07:00 GMT + 7)

Công bố công khai Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở chung cư tại lô 3-15 và 3-16

Ngày 13 tháng 4 năm 2018 Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm ban hành Công văn số 440/BQL-QHKT về công bố công khai Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở chung cư tại lô 3-15 và 3-16 (Thủ Thiêm River Park) thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm) đề nghị công bố công khai Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở chung cư tại lô 3-15 và 3-16 (Thủ Thiêm River Park) thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 được phê duyệt tại Quyết định số 274/QĐ-BQL của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm ngày 08 tháng 3 năm 2018, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Vị trí, phạm vi ranh giới và diện tích khu vực lập quy hoạch:

  • Vị trí: thuộc phường An Khánh, Quận 2.
  • Phạm vi ranh giới: tại lô 3-15 và 3-16 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.
  • Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch: khoảng 35.259,4m2.

2. Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch:

Theo Quyết định số 274/QĐ-BQL ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm về phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở chung cư tại lô 3-15 và 3-16 (Thủ Thiêm River Park) thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm:

  • Tính chất: Khu dân cư đa chức năng, bố trí các công trình nhà ở chung cư sử dụng hỗn hợp, các chức năng thương mại, dịch vụ được bố trí tiếp giáp đại lộ Vòng cung.

3. Tài liệu công bố công khai:

  • Quyết định số 274/QĐ-BQL ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.
  • Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập chi tiết và các Bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

4. Hình thức công bố công khai:

  • Kiến nghị Ủy ban nhân dân Quận 2 và Ủy ban nhân dân phường An Khánh  tổ chức trưng bày thường xuyên, liên tục về Quyết định và bản vẽ được phê duyệt tại trụ sở cơ quan.
  • Đề nghị Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm thực hiện:
  • Cung cấp các tài liệu, bản vẽ được phê duyệt cho Ủy ban nhân dân Quận 2 và Ủy ban nhân dân phường An Khánh;
  • Thông tin đến các phương tiện thông tin đại chúng (tài liệu được in thành ấn phẩm) để phát hành rộng rãi đảm bảo đúng Quyết định số 274/QĐ-BQL ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm. Trưng bày thường xuyên, liên tục Quyết định, bản vẽ được phê duyệt tại trụ sở công ty và khu vực triển khai quy hoạch.

5. Thời gian công bố công khai:

- 30 ngày kể từ khi phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Download văn bản >>

CV 440.pdf

Các tin bài khác: >>