Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 8640

Trong tuần: 45013

Trong tháng: 343483

Tổng: 31581364

Công bố công khai QHĐT

Thứ Tư (27/5/2020 | 07:00 GMT + 7)

Phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 03 lô đất ký hiệu 7-5, 7-9, G9 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 02 lô đất ký hiệu III-HH8, III-CC1 thuộc Khu đô thị chỉnh trang 296,4ha kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm

     Ngày 13 tháng 5 năm 2020, Ban quản lý Khu Thủ Thiêm ban hành Quyết định số 374/QĐ-BQL  về phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 03 lô đất ký hiệu 7-5, 7-9, G9 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 02 lô đất ký hiệu III-HH8, III-CC1 thuộc Khu đô thị chỉnh trang 296,4ha kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.

1. Vị trí và diện tích khu vực lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch:

  • Vị trí: phường Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Diện tích khu vực quy hoạch chi tiết:
  • Khu đất số 1 (lô đất ký hiệu 7-5): khoảng 4.247,8m2.
  • Khu đất số 2 (gồm lô đất ký hiệu 7-9 và III-HH8): khoảng 11.962,6m2
  • Khu đất số 3 (gồm lô đất ký hiệu G9 và III-CC1): khoảng 3.630,6m2

(Xác định theo Bản đồ phạm vi ranh giới tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn Đầu tư, Xây dựng Thủ Thiêm trích lục từ Bản đồ hiện trạng vị trí phân lô tổng thể Khu 38,4ha do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 19 tháng 01 năm 2010).

2. Đơn vị tư vấn lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch:

    Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn Đầu tư, Xây dựng Thủ Thiêm.

3. Danh mục hồ sơ Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết:

    Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

4. Chức năng sử dụng đất:

    Điều chỉnh chức năng sử dụng đất của 03 khu đất trên thành đất nhóm nhà ở liên kế nhằm phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc Khu 4,39ha, Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2.

Download văn bản >>

cv 374.pdf

374-1.pdf

374-2.pdf

374-3.pdf

374-4.pdf

QUY DINH.pdf

Các tin bài khác: >>