Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 1883

Trong tuần: 91275

Trong tháng: 362621

Tổng: 26111230

Thông tin quy hoạch kiến trúc

Thứ Ba (16/02/2016 | 07:00 GMT + 7)

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đa chức năng tại các lô 3-10, 3-14, 4-19, 4-26 và các Trạm nhiên liệu tại các lô 4-27, 5-3, 7-17 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 28/10/2015, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm ban hành Quyết định số 1303/QĐ-BQL về  phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đa chức năng tại các lô 3-10, 3-14, 4-19, 4-26 và các Trạm nhiên liệu tại các lô 4-27, 5-3, 7-17 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đa chức năng tại các lô 3-10, 3-14, 4-19, 4-26 và các Trạm nhiên liệu tại các lô 4-27, 5-3, 7-17 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh, có các nội dung chính sau:

Phạm vi, ranh giới và diện tích khu vực quy hoạch:
- Khu dân cư đa chức năng tại các lô 3-10, 3-14 thuộc Khu chức năng số 3 – Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Khu dân cư đa chức năng tại các lô 4-19, 4-26 và Trạm nhiên liệu tại lô 4-27 thuộc Khu chức năng số 4 – Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trạm nhiên liệu tại lô 5-3 thuộc Khu chức năng số 5 – Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trạm nhiên liệu tại lô 7-17 thuộc Khu chức năng số 7 – Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lô 3-10: Diện tích 11.162,9 m2.
+ Phía Đông: giáp đường nội bộ dân cư - lộ giới 22,6m.
+ Phía Tây giáp đường nội bộ dân cư - lộ giới 22,6m.
+ Phía Nam: giáp đường nội bộ dân cư - lộ giới 22,6m.
+ Phía Bắc: giáp đại lộ Vòng Cung - lộ giới 55m.

- Lô 3-14: Diện tích 15.211,4 m2.
+ Phía Đông: giáp đường nội bộ dân cư - lộ giới 22,6m.
+ Phía Tây: giáp đường nội bộ dân cư - lộ giới 22,6m.
+ Phía Nam: giáp đại lộ Vòng Cung - lộ giới 55m.
+ Phía Bắc: giáp đường nội bộ dân cư - lộ giới 22,6m.

- Lô 4-19: Diện tích 11.163,2 m2.
+ Phía Đông: giáp đường nội bộ dân cư - lộ giới 22,6m.
+ Phía Tây: giáp đường nội bộ dân cư - lộ giới 22,6m.
+ Phía Nam: giáp đường nội bộ dân cư - lộ giới 22,6m.
+ Phía Bắc: giáp đại lộ Vòng Cung - lộ giới 55m.

- Lô 4-26: Diện tích 9.613,1 m2.
+ Phía Đông: giáp dự án Khu Biệt thự Lan Anh.
+ Phía Tây: giáp đường nội bộ dân cư - lộ giới 22,6m.
+ Phía Nam: giáp đại lộ Vòng Cung - lộ giới 55m.
+ Phía Bắc: giáp dự án Khu Biệt thự Lan Anh.

- Lô 4-27: Diện tích 645,69 m2.
+ Phía Đông: giáp đường nội bộ dân cư - lộ giới 22,6m.
+ Phía Tây: giáp lô 4-26.
+ Phía Nam: giáp đại lộ Vòng Cung - lộ giới 55m.
+ Phía Bắc: giáp dự án Khu Biệt thự Lan Anh.

- Lô 5-3: Diện tích 1.146 m2.
+ Phía Đông: giáp rạch Cá Trê lớn.
+ Phía Tây: giáp trục đường Bắc Nam - lộ giới 44,7m.
+ Phía Nam: giáp đường nội bộ đô thị - lộ giới 26,6m.
+ Phía Bắc: giáp rạch Cá Trê lớn.

- Lô 7-17: Diện tích 1.500 m2.
+ Phía Đông: giáp công viên công cộng ven rạch Cá Trê.
+ Phía Tây: giáp công viên công cộng.
+ Phía Nam: giáp công viên công cộng
+ Phía Bắc: giáp đường nội bộ Khu Bình Khánh 38,4ha - lộ giới 24,1m.

Chức năng khu vực lập quy hoạch chi tiết:

Các lô 3-10, 3-14, 4-19, 4-26 là công trình chung cư phức hợp; Các lô 4-27, 5-3, 7-17 là đất dịch vụ đô thị - Trạm cung cấp nhiên liệu.

BQL Khu Thủ Thiêm.
 

Các tin bài khác: >>