Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 11445

Trong tuần: 42117

Trong tháng: 350514

Tổng: 25638195

Quy hoạch - Kiến trúc

Thứ Tư (26/10/2011 | 07:00 GMT + 7)

Nhiệm vụ công tác Khảo sát, Lập dự án Nạo vét kênh rạch, đào hồ trung tâm và các kênh rạch mới thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư 2010 (đợt 1) nguồn vốn xổ số kiến thiết, nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn vốn viện trợ phát triển (ODA), trong đó giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư –Xây dựng Thủ Thiêm (nay là Ban Quản lý Công trình Thủ Thiêm) làm Chủ Đầu tư Lập dự án đào hồ trung tâm, nạo vét kênh rạch tự nhiên (giai đoạn 1) thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đề cương tổng quát Dự án Nạo vét rạch, đào hồ trung tâm và các kênh mới thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Chủ Đầu tư đề xuất như sau:


Quy mô dự án

Stt

Tên kênh

Chiều dài (m)

Ghi chú

1

Kênh số 1

850

Đào mới

2

Kênh số 3

980

Đào mới

3

Rạch Cầu Phao

1.050

Nạo vét

4

Rạch Cá Trê 2

920

Nạo vét

5

Rạch Cá Trê lớn

1.840

Nạo vét

6

Rạch Cá Trê lớn 1

910

Nạo vét

 

Cộng

6.550

 

Các kênh có bề rộng trung bình 30-50m, rạch tự nhiên có bề rộng từ 50-60m.

7

Hồ Trung tâm

14 ha

Đào mới và Nạo vét

 

Nguồn vốn đầu tư :
- Kinh phí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Thực hiện bằng nguồn vốn từ ngân sách thành phố theo Dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Kinh phí Đầu tư xây dựng công trình. Thực hiện theo hình thức đấu thầu hoặc chọn Nhà thầu có năng lực để thi công xây dựng công trình được thanh toán bằng tiền từ nguồn thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất của Khu đô thị mới Thủ Thiêm hoặc thanh toán bằng hình thức hoán đổi đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo giá thị trường được đơn vị tư vấn thẩm định giá có năng lực thẩm định, Sở Tài chính xem xét kiểm tra trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Kinh phí chuẩn bị đầu tư:
Tổng mức đầu tư dự kiến: 852,20 tỷ đồng.

Dự kiến tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án:
- Khảo sát địa hình: 2 tháng;
- Khảo sát thủy văn: 2 tháng;
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: 4 tháng;
- Lập dự án đầu tư: 6 tháng;
- Thời gian thực hiện dự án : 3 năm tính từ thời điểm lựa chọn được Nhà thầu thi công dự án đến khi thi công hoàn thành công trình.

Hiện nay Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận các nội dung như đề cương đã đề xuất ở trên để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Trần Thị Kỳ My, BQL Khu Thủ Thiêm.

 

Các tin bài khác: >>