Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 3319

Trong tuần: 64556

Trong tháng: 372953

Tổng: 25660634

Thủ tục hành chính - Đất đai môi trường

Thứ Sáu (23/3/2018 | 07:00 GMT + 7)

Thủ tục hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Thủ tục hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

a) Thành phần hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 01 bộ hồ sơ.

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu 04/ĐK (bản chính);

- Quyết định giao đất, cho thuê đất (bản sao);

- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao);

- Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; giấy phép xây dựng (nếu có);

- Sơ đồ nhà, đất đã xây dựng;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Đối với các dự án BT thì phải có xác nhận khối lượng công trình và giá trị thực hiện tương ứng để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  • Điều 26 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
  • Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/14 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính.
  • Điểm a, Khoản 3, Điều 31 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
  • Điểm a, Khoản 1, Điều 26 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

 

 

Công văn số 1425/UBND-ĐTMT ngày 19/3/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố kèm theo Tờ trình số 273/TTr-NCTLN-BQL ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Nhóm công tác liên ngành 4 tuyến đường chính.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thụ lý giải quyết theo quy trình một cửa.

 

c) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM).

Bước 2: Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm kiểm tra thụ lý hồ sơ chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 40, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013.

d) Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày.

- Điểm a, Khoản 2, Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013: không quá 30 ngày.

- Khoản 40, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013: không quá 30 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Việc đầu tư các dự án gắn với quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm do các tổ chức thực hiện (bao gồm doanh nghiệp trong nước và ngoài nước)

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 105 Luật Đất đai năm 2013.

 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 04a/ĐK: Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/14 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính.

  1. Phí, lệ phí: Không có.

 

k) Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.