Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 12365

Trong tuần: 43037

Trong tháng: 351433

Tổng: 25639115

Thủ tục hành chính - Đất đai môi trường

Thứ Sáu (23/3/2018 | 07:00 GMT + 7)

Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

3. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

a) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất Mẫu số 09/ĐK (Bản chính).

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

- Hợp đồng thuê đất đã lập.

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

  • Khoản 1, Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
  • Khoản 7, Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/14 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thụ lý giải quyết theo quy trình một cửa.

 

c) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM).

Bước 2: Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm kiểm tra thụ lý hồ sơ xin chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành quyết định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 40, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013.

d) Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày.

- Điểm k, Khoản 2, Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013: không quá 30 ngày.

- Khoản 40, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013: không quá 30 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Việc đầu tư các dự án gắn với quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm do các tổ chức thực hiện (bao gồm doanh nghiệp trong nước và ngoài nước)

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

 

Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Khoản 7, Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/14 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

  1. Phí, lệ phí: Không có.

 

k) Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.