Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 11391

Trong tuần: 42063

Trong tháng: 350459

Tổng: 25638140

Thủ tục hành chính - Đất đai môi trường

Thứ Sáu (23/3/2018 | 07:00 GMT + 7)

Thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận.

Thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận.

a. Thành phần hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gồm có:

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

- Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/14 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

 

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

- Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

- Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/14 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

 

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có:

- Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

- Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/14 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

 

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai tại Điểm d, Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai quy định như sau:

- Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện nội dung Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì nộp hồ sơ gồm:

+ Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Trường hợp cơ quan nhà nước phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì người được cấp Giấy chứng nhận nộp Giấy chứng nhận đã cấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Khoản 4, Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/14 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

- Khoản 56, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013.

 

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thụ lý giải quyết theo quy trình một cửa.

 

c) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM).

Bước 2: Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm kiểm tra thụ lý hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 40, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013.

d) Thời hạn giải quyết:

+ Cấp đổi: Không quá 07 ngày.

+ Cấp lại: Không quá 10 ngày.

+ Đính chính: Không quá 10 ngày.

+ Thu hồi: Không quy định.

- Khoản 40, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013: không quá 30 ngày:

+ Cấp đổi: Không quá 07 ngày.

+ Cấp lại: Không quá 10 ngày.

+ Đính chính: Không quá 10 ngày.

+ Thu hồi: Không quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Việc đầu tư các dự án gắn với quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm do các tổ chức thực hiện (bao gồm doanh nghiệp trong nước và ngoài nước)

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

Khoản 1 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Tài nguyên và Môi trường cấp đổi, cấp lại, đính chính hoặc thu hồi Giấy chứng nhận.

 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 10/ĐK.

Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

  1. Phí, lệ phí: Không có.

 

k) Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.