Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 10764

Trong tuần: 107900

Trong tháng: 174891

Tổng: 24497568

Thủ tục hành chính - Quy hoạch kiến trúc

Thứ Hai (02/4/2018 | 07:00 GMT + 7)

Thủ tục chấp thuận bản tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình (lập mới và điều chỉnh – đối với dự án không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).

1. Thủ tục chấp thuận bản tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình (lập mới và điều chỉnh – đối với dự án không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).

a) Thành phần hồ sơ:02 bộ hồ sơ.

- Tờ trình của chủ đầu tư (hoặc văn bản thẩm định dự án đầu tư) có đề nghị ý kiến chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng - phương án kiến trúc công trình (có nêu thuyết minh tóm tắt). 

- Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế và bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề của các Kiến trúc sư, Kỹ sư quy hoạch đô thị tham gia lập bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình.

- Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản cung cấp thông tin quy hoạch còn hiệu lực của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm hoặc chứng chỉ quy hoạch (nếu có) hoặc giấy phép quy hoạch (đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép quy hoạch);

- Một trong các văn bản sau đây:

+ Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản công nhận là Chủ đầu tư của UBND Thành phố hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định.

+ Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản giao làm Chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước);

  + Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản pháp lý về quyền sử dụng đất, giao thuê đất theo quy định của pháp luật (đối với các Chủ đầu tư đã có pháp lý quyền sử dụng đất, giao thuê đất theo quy định);

+ Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản của cơ quan có thẩm quyền công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (đối với các Chủ đầu tư đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất).

  + Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) các văn bản có liên quan (nếu có) để làm rõ một số nội dung có liên quan trong hồ sơ.

- Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/500 do đơn vị chức năng lập.

- Thành phần bản vẽ:

+ Tổng mặt bằng toàn khu đất tỷ lệ 1/500, có thể hiện sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất tỷ lệ 1/2.000;

+ Các mặt đứng triển khai không gian kiến trúc theo chiều ngang và chiều dọc khu đất (tối thiểu 02 mặt đứng triển khai), tỷ lệ 1/200 – 1/500 (tùy theo quy mô khu đất, có thể gọp chung với bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500);

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ thuyết minh, bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình.

Số lượng hồ sơ: Khoản 3 mục IX Hướng dẫn Số:  2345/HD-SQHKT.

 

Thành phần hồ sơ: Mục III Hướng dẫn Số:  2345/HD-SQHKT ngày 10/8/2011 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch- Kiến trúc trong công tác quản lý quy hoạch đô thị để triển khai thực hiện các Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011; Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND thành phố.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

 

c) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêmxem xét và ban hành văn bản chấp thuận bản tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Nếu không cấp thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

 

d) Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày

-Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

-Điều 1 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

-Điều 1 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND thành phố.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

-Khoản 7 Điều 12 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND thành phố.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản chấp thuận

 

 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình của chủ đầu tư (hoặc văn bản của cơ quan thẩm định dự án đầu tư) đề nghị có ý kiến chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình. 

-Hướng dẫn Số:2345/HD-SQHKT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch- Kiến trúc trong công tác quản lý quy hoạch đô thị để triển khai thực hiện các Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011; Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND thành phố.

 i. Phí, lệ phí : không

 

k) Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.