Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 11791

Trong tuần: 108927

Trong tháng: 175918

Tổng: 24498597

Thủ tục hành chính - Quy hoạch kiến trúc

Thứ Sáu (23/3/2018 | 07:00 GMT + 7)

Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (lập mới và điều chỉnh tổng thể)

Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (lập mới và điều chỉnh tổng thể).

a) Thành phần hồ sơ:02 bộ hồ sơ.

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị (theo mẫu) (bản chính).

- Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản tổng hợp ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư có liên quan.

- Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản ý kiến của UBND quận, huyện (đối với các quy hoạch chi tiết phục vụ cho công tác quản lý đô thị).

- Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản cung cấp thông tin quy hoạch của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm còn hiệu lực hoặc Chứng chỉ quy hoạch (nếu có) (bản sao).

- Một trong các văn bản sau đây (bản sao):

+ Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản công nhận là Chủ đầu tưcủa UBND thành phố hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định;

+ Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản giao làm Chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước);

+ Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản chấp  thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận địa điểm đầu tư của UBND thành phố hoặc văn bản cho phép đầu tư của Sở Tài nguyên và Môi trường còn hiệu lực.

+ Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản của cơ quan có thẩm quyền công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (đối với các Chủ đầu tư đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất);

+ Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản pháp lý về quyền sử dụng đất, giao thuê đất theo quy định của pháp luật (đối với các Chủ đầu tư đã có pháp lý về quyền sử dụng đất, giao thuê đất theo quy định).

- Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có) để làm rõ một số nội dung liên quan trong hồ sơ.

- Thuyết minh (nên có đính kèm các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa) (bản chính).

- Thành phần bản vẽ (bản chính, in màu):

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt;

+ Bản đồ ranh giới, phạm vi nghiên cứu, quy mô khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 (đối với quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư xây dựng thì sử dụng bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) bản đồ hiện trạng vị trí, tỷ lệ 1/500).

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ.

-Số lượng hồ sơ: Khoản 1 mục IX Hướng dẫn Số:  2345/HD-SQHKT.

-Thành phần hồ sơ: Khoản 3 Mục IHướng dẫn Số:  2345/HD-SQHKT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch-Kiến trúc trong công tác quản lý quy hoạch đô thị để triển khai thực hiện các Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011; Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND thành phố.

b)Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

 

c) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêmtiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêmxem xét và ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Nếu không cấp thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

 

d) Thời hạn giải quyết: không quá 35 ngày

Khoản 2 Điều 32Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

- Điều 1 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

-Điều 1 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND thành phố.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

 

Điều 6 và Khoản 7 Điều 12 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND thành phố.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định phê duyệt

 

 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị (theo mẫu)

 

Khoản 3 Mục I Hướng dẫn Số:  2345/HD-SQHKT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch- Kiến trúc trong công tác quản lý quy hoạch đô thị để triển khai thực hiện các Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011; Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND thành phố.

  1. Phí, lệ phí:

Theo Khoản 1, khoản 2 Điều 5 Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

k) Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.