Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 11101

Trong tuần: 108237

Trong tháng: 175228

Tổng: 24497905

Thủ tục hành chính - Quy hoạch kiến trúc

Thứ Sáu (23/3/2018 | 07:00 GMT + 7)

Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (lập mới và điều chỉnh tổng thể).

Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (lập mới và điều chỉnh tổng thể).

a) Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ. Riêng thuyết minh gồm 07 bộ và bản vẽ gồm 04 bộ

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị (theo mẫu) (bản chính).

- Bản sao (chứng thực) Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản sao (chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch và chứng chỉ hành nghề của các Kiến trúc sư, Kỹ sư quy hoạch đô thị tham gia lập đồ án quy hoạch.

- Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan.

- Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản ý kiến của UBND quận, huyện (đối với các quy hoạch chi tiết phục vụ cho công tác quản lý đô thị).

- Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) các văn bản ý kiến của các Sở, Ban, Ngành, tổ chức có liên quan đến đồ án quy hoạch chi tiết (nếu có).

- Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có) để làm rõ một số nội dung liên quan trong hồ sơ.

- Thuyết minh tổng hợp có đính kèm các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa (bản chính).

- Thành phần bản vẽ (bản chính in màu):

+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000;

+ Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) bản đồ hiện trạng vị trí, tỷ lệ 1/500 (đối với quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư xây dựng);

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500;

+ Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500 bao gồm:

++ Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông;

++ Bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt;

++ Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp điện và chiếu sáng;

++ Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp nước;

++ Bản đồ hiện trạng hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn;

++ Bản đồ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc;

++ Bản đồ hiện trạng môi trường.

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500;

+ Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan;

+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500 bao gồm:

++ Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị;

++ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến HTKT;

++ Bản đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị;

++ Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị;

++ Bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị;

++ Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn đô thị;

++ Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc;

++ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược;

++ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.

- Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết (đính kèm các bản vẽ thu nhỏ) (bản chính in màu).

- Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ nội dung thuyết minh, bản vẽ và dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết.

  • Khoản 5 Mục II và Khoản 2 Mục IX Hướng dẫn Số:  2345/HD-SQHKT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch- Kiến trúc trong công tác quản lý quy hoạch đô thị để triển khai thực hiện các Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011; Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND thành phố.

b)Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

 

c) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêmtiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêmxem xét và ban hành Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Nếu không cấp thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

 

d) Thời hạn giải quyết: không quá 40 ngày.

- Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

- Điều 1 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

-Điều 1 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND thành phố.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

 

Điều 6 và Khoản 7 Điều 12 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND thành phố.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt

 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị (theo mẫu).

 

- Khoản 5 Mục II Hướng dẫn Số:  2345/HD-SQHKT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch- Kiến trúc trong công tác quản lý quy hoạch đô thị để triển khai thực hiện các Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011; Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND thành phố.

  1. Phí, lệ phí:

Theo Điều 5 Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

k) Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.