Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 10954

Trong tuần: 108090

Trong tháng: 175081

Tổng: 24497758

Thủ tục hành chính - Quy hoạch kiến trúc

Thứ Sáu (23/3/2018 | 07:00 GMT + 7)

Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

a. Thành phần hồ sơ: 02 bộ hồ sơ.

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị của cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị (có nêu lý do, nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị) (bản chính).

- Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản ý kiến của cơ quan có trách nhiệm rà soát quy hoạch đô thị theo quy định sau khi rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch đô thị (đối với các quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư xây dựng thì cần có bản sao (chứng thực) văn bản ý kiến của UBND quận, huyện về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết sau khi chủ đầu tư báo lý do, đề xuất nội dung điều chỉnh).

- Bản sao (chứng thực) Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết cần điều chỉnh cục bộ.

- Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và các khu vực xung quanh chịu ảnh hưởng trực tiếp.

- Thành phần bản vẽ (bản chính in màu):

+ Bản sao các bản đồ quy hoạch của đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt;

+ Bản đồ vị trí, giới hạn lô đường, khu vực cần điều chỉnh cục bộ (trích từ bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã được phê duyệt);

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo phương án điều chỉnh (chỉ thể hiện khu vực điều chỉnh cục bộ và khu vực tiếp cận để đánh giá sự hài hòa về tổ chức không gian, cảnh quan kiến trúc và nối kết hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực);

- Đối với trường hợp nội dung điều chỉnh có tác động ảnh hưởng cần phải điều chỉnh quy hoạch giao thông, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác thì cần có thêm: bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác (gồm các bản vẽ như trường hợp lập mới các loại quy hoạch đô thị) theo phương án điều chỉnh trong phạm vi khu vực điều chỉnh cục bộ.

(Tùy theo quy mô khu vực điều chỉnh cục bộ, có thể gộp chung các bản đồ vị trí, bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu vực điều chỉnh vào chung một bản vẽ).

- Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (bản chính).

- Đĩa CD lưu trữ nội dung tờ trình, bản vẽ phương án điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết

Mục IV và Khoản 4 Mục IX Hướng dẫn Số: 2345/HD-SQHKT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch- Kiến trúc trong công tác quản lý quy hoạch đô thị để triển khai thực hiện các Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011; Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND thành phố.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

 

c) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm xem xét và ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Nếu không cấp thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

 

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

Khoản 4 và Khoản 5 Điều 11 Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Khoản 2 Điều 1 Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố).

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

 

Điều 6 Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định phê duyệt.

 

 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờ trình đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị của cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị (có nêu lý do, nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị)

 

  1. Phí, lệ phí:

Theo Điều 5 Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

k) Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

- Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.