Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 11713

Trong tuần: 108849

Trong tháng: 175840

Tổng: 24498517

Thủ tục hành chính - Quy hoạch kiến trúc

Thứ Năm (22/3/2018 | 07:00 GMT + 7)

Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch

a/ Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Các Ban quản lý Khu chức năng đô thị, từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các Ban quản lý Khu chức năng đô thị tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Các Ban quản lý Khu chức năng đô thị xem xét và Cấp chứng chỉ quy hoạch cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Nếu không cấp thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

          b/ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Các Ban quản lý Khu chức năng đô thị

          c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu);

+ Sơ đồ vị trí của khu vực hoặc lô đất xác định bằng bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/1000- 1/2000 (đối với diện tích > 5ha), tỷ lệ 1/5000 (đối với diện tích ≤ 5ha) do cơ quan- đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện.

          - Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

          d/ Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

          đ/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          e/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Các Ban quản lý Khu chức năng đô thị

          g/ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ quy hoạch hoặc Văn bản trả lời đối với các trường hợp không có đầy đủ thông tin để cấp Chứng chỉ quy hoạch.

          h/ Lệ phí: Không có.

          i/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch.

          k/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

          l/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực ngày 01/01/2010;

- Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực ngày 22/7/2011.

Download văn bản >>

chung chi quy hoach.docx