Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 11536

Trong tuần: 108672

Trong tháng: 175663

Tổng: 24498341

Thủ tục hành chính - Quy hoạch kiến trúc

Thứ Năm (22/3/2018 | 07:00 GMT + 7)

Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch

a/ Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở các Ban quản lý Khu chức năng đô thị từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý Khu chức năng đô thị tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Các Ban quản lý Khu chức năng đô thị xem xét và Cấp Giấy phép quy hoạch cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Nếu không cấp thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

b/ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở các Ban quản lý Khu chức năng đô thị    

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch (theo mẫu);

+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch;

+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị;

+ Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

          - Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

d/ Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

đ/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Các Ban quản lý Khu chức năng đô thị

g/ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấp phép quy hoạch

h/ Lệ phí: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

i/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung).

- Mẫu 2: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ).

k/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

l/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực ngày 01/01/2010;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, có hiệu lực ngày 25/05/2010;

- Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cấp Giấy phép quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực ngày 22/7/2011;

- Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đồi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cấp Giấy phép quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực ngày 07/01/2013.

Download văn bản >>

Giay phep quy hoach.docx