Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 8219

Trong tuần: 102531

Trong tháng: 134279

Tổng: 24938367

Thủ tục hành chính - Xây dựng

Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhóm B,C đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

(23/3/2018)

Chủ đầu tư (hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền) nộp hồ sơ tại Văn phòng của Ban Quản lý khu Thủ Thiêm ...

Chi tiết

Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

(23/3/2018)

Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng ...

Chi tiết

Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án nhóm B,C đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

(23/3/2018)

Khoản 3 Điều 10 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng ...

Chi tiết

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhóm B,C đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

(23/3/2018)

Điều 14 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng ...

Chi tiết

Thẩm định, điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án nhóm B,C đối với dự án vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

(23/3/2018)

Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng ...

Chi tiết

Các tin bài khác: >>

Xem tin theo ngày