Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 2620

Trong tuần: 92012

Trong tháng: 363358

Tổng: 26111968

Thủ tục hành chính - Xây dựng

Thứ Sáu (23/3/2018 | 07:00 GMT + 7)

Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.


 1. Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Khoản 3 Điều 52, 55; Khoản 3 Điều 57, Khoản 4 Điều 58, 59Luật Xây dựng 2014; 

Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 1. Trình tự thực hiện:
 • Bước 1:

Chủ đầu tư (hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền) nộp  hồ sơ tại Văn phòng của Ban Quản lý khu Thủ Thiêm.

Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1.

Thời gian nộp: từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30.

Buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00.

Thành phần và số lượng hồ sơ được quy định tại mục c.

Chuyên viên Văn phòng tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ:

  • Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Lập phiếu hướng dẫn hoàn chỉnh thành phần hồ sơ theo quy định.
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Tiếp nhận và cấp biên nhận hồ sơ dự án đầu tư cho chủ đầu tư, nhập dữ liệu vào mạng thông tin, lập phiếu theo dõi hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Ban để giao nhiệm vụ và chuyển hồ sơ đến Phòng QLXD thực hiện công đoạn sau.
 • Bước 2:
  • Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trường hợp cần thiết lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Phòng QLXD tham mưu Lãnh đạo Ban có thông báo kèm trích lục hồ sơ có liên quan tới nội dung lấy ý kiến đến các cơ quan có liên quan theo quy định tại Khoản 6 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, đồng thời gửi cho Chủ đầu tư, cơ quan chủ quản Chủ đầu tư để theo dõi và phối hợp thực hiện. Thời hạn nhận được văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự án không quá 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm C, nếu quá thời hạn trả lời theo quy định mà các đơn vị liên quan cần hỏi ý kiến không có văn bản trả lời thì xem như đã chấp thuận và chịu trách nhiệm lĩnh vực quản lý của mình, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm tiếp tục thẩm định hồ sơ dự án theo quy định.
  • Sau khi nhận đầy đủ ý kiến phản hồi của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự án và kết quả thẩm tra của Chủ đầu tư, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thực hiện thẩm định dự án theo nội dung quy định tại Điều 58 Luật Xây dựng số 50/2015/QH13, phê duyệt và ban hành quyết định đầu tư theo nội dung quy định tại Điều 12 Nghị định 59/2015/NĐ-CP.
 • Bước 3:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm trả kết quả thẩm định và Quyết định phê duyệt BCKTKT tại Văn phòng làm việc. Nếu không cấp sẽ phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho Nhà đầu tư.

 


 1. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp và nhận tại Văn phòng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, thụ lý giải quyết theo quy trình một cửa.

 


 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 • Tờ trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  (01 bản chính);
 • Số lượng hồ sơ: 02 bộ (nộp trong bìa cứng có dán nhãn và được tách riêng thành từng bộ) và 02 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung trình thẩm định và các văn bản pháp lý liên quan bao gồm:
 • Hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng  (Bản chính);
 • Chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận (Bản sao);
 • Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất (kèm theo bản đồ địa chính khu đất...) (Bản sao);
 • Kết quả phê duyệt kế hoạch chuẩn bị đầu tư (Bản sao);
 • Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 được phê duyệt hoặc thỏa thuận Tổng mặt bằng của cấp có thẩm quyền (Bản sao)
 • Kết quả thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (đối với công trình có yêu cầu phải thẩm duyệt PCCC) (Bản chứng thực);
 • Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật (nếu có)(Bản sao);
 • Báo cáo khảo sát địa chất công trình (Bản sao);
 • Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở, tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở (nếu có) đã đăng ký trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng (Bản sao);
 • Chứng chỉ hành nghề của các chức danh tham gia dự án: chủ nhiệm khảo sát, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, ME…) kèm bảng khai kinh nghiệm (Bản chứng thực);

Ghi chú:

Dữ liệu đĩa CD bao gồm các văn bản  pháp lý như trên. Nội  dung dự án chép ở 2 định dạng: Filescan từ bản chính và File gốc (Autocad, word, excel...)

 

 

 

 

 

 

 

Điều 55 Luật Xây dựng 2014.

 1. Thời hạn giải quyết:20 ngày  làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 59 Luật Xây dựng 50/2014/QH13.

 

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư, công chức, nhân viên Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

 


 1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Mẫu số 05 - Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

 1. Tên mẫu đơn, mẫu Tờ khai:
 • Tờ trình thẩm định  Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
 •  Công văn thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Mẫu số 04,05-Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

 1. Phí, lệ phí: Công văn thông báo về nộp phí theo nội dung tại thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

 

 

Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

 1. Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

 


 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

-Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

-Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

-Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Các tin bài khác: >>