Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 1496

Trong tuần: 90888

Trong tháng: 362234

Tổng: 26110843

Thủ tục hành chính - Xây dựng

Thứ Sáu (23/3/2018 | 07:00 GMT + 7)

Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án nhóm B,C đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

 1. Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án nhóm B,C đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

Khoản 3 Điều 57, 58, 59, 61 Luật  Xây dựng 2014; 

Khoản 3 Điều 10 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 1. Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp và nhận tại Văn phòng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, (Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1) thụ lý giải quyết theo quy trình một cửa.

 

 1. Thành phần và số lượng hồ sơ:
 • Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở  (01 bản chính);
 • Số lượng hồ sơ: 02 bộ (nộp trong bìa cứng có dán nhãn và được tách riêng thành từng bộ) và 02 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung trình thẩm định và các văn bản pháp lý liên quan bao gồm:
 • Hồ sơ trình nộp thiết kế cơ sở gồm bản vẽ và thuyết minh (Bản chính);
 • Chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận (Bản sao);
 • Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất có thể kèm theo bản đồ địa chính khu đất (Bản sao);
 • Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo được duyệt (nếu có);
 • Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt hoặc thỏa thuận Tổng mặt bằng của cấp có thẩm quyền (Bản sao);
 • Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy kèm bản vẽ thiết kế đã được thẩm duyệt (Bản chứng thực);
 • Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật (Bản sao);
 • Thỏa thuận độ cao tĩnh không (đối với trường hợp phải có thỏa thuận) (Bản chứng thực);
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Bản sao);
 • Báo cáo khảo sát địa chất công trình (Bản sao);
 • Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở, tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở (nếu có) đã đăng ký trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng (Bản sao);
 • Chứng chỉ hành nghề của các chức danh tham gia dự án: chủ nhiệm khảo sát, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, ME…) kèm bảng khai kinh nghiệm (Bản chứng thực);

Ghi chú:

Dữ liệu đĩa CD bao gồm các văn bản  pháp lý như trên. Nội  dung dự án chép ở 2 định dạng: Filescan từ bản chính và File gốc (Autocad, word, excel...)

 

 

 

 

 

 

 

Điều 54 của Luật Xây dựng.

 

 1. Thời hạn giải quyết:

Đối với dự án nhóm B: 20 ngày làm việc.

Đối với dự án nhóm C: 15 ngày  làm việc.

Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Nhà đầu tư, công chức, nhân viên Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm;

 

 1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm;

Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

 1. Kết quả thủ tục hành chính: Công văn thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án.

Mẫu số 03 - Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

 1. Tên mẫu đơn, tờ khai:
 • Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở
 • Công văn thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án.

Mẫu số 01,03- Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

 1. Phí, lệ phí: Công văn thông báo về nộp phí theo nội dung tại thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án.

Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

 1. Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: đúng theo quy định pháp luật;

 

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội;
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016  về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Các tin bài khác: >>